Nyní vzbudila rozruch informace, že skončil ve své funkci Vladimír Sloup, který byl ředitelem obecně prospěšné společnosti Nemocnice Sušice, která spravuje majetek Nemocnice Sušice, kterou provozuje společnost Penta.

„Vladimír Sloup ukončil v květnu na svou žádost působení ve společnosti. Důvodem ukončení je pracovní vytížení ve více než sto kilometrů vzdáleném pracovišti, které mu znemožňuje věnovat plně se současnému dění ve společnosti a vztahům, v nichž figuruje,“ uvedla předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. Andrea Staňková.

Správní rada nyní aktuálně hledá nového ředitele. Přihlášky je možné posílat do 7. června. Správní rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců, nebo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů.

Dá se předpokládat, že situace okolo nemocnice bude tématem také na veřejném zastupitelstvu, které se bude konat 13. června od 16 hodin.

Předání repasované hasičské Tatry 148 v Pačejově
FOTOGALERIE: Pačejovský hasičský „Matěj“ je jako nový