Ve středu se oddací síň městského úřadu zaplnila deseti dětmi a jejich rodiči, kteří přijali pozvání na slavnostní odpoledne. V úvodu všechny přivítal krátkou řečí starosta Nalžovských Hor Zdeněk Hlaváč. Na úvod vystoupily děti ze základní školy v Nalžovských Horách se svým komponovaným pásmem písní, hudby a básní. Potom se postupně všichni rodiče zapsali do pamětní knihy a jako dar od města dostal každý „nový“ občánek knížku, pamětní list a tisíc korun. Pro každou maminku byla připravena květina.

Koncert pro Kapku naděje v Horažďovicích.
Přes padesát tisíc vyzpívaly děti nadaci