V programu myslívské pouti ovšem tradičně nechyběly ani hudba, sport, zábava a samozřejmě ani nedělní poutní mše v myslívském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

S pouťovými výstavami začali Myslívští zhruba před patnácti lety díky výtvarníkovi Richardu Böhnelovi, který po odchodu do penze působil v Milči u Nepomuka a který loni v srpnu zemřel ve věku 87 let. „Pan Böhnel k nám umění a výstavy tehdy přinesl, prý se doslechl, že jsme tady v Myslívě nakloněni kultuře, proto projevil zájem prezentovat u nás svoji tvorbu,“ vyzdvihla starostka Myslíva Marie Pícková a dodala: „Od té doby v naší obřadní síni vystavoval několikrát a zval ke spolupráci i další výtvarníky.“

Tématem myslívských pouťových výstav bylo letos baroko. „Páteční vernisáží jsme otevřeli výstavu obrazů nepomuckého Atelieru K s názvem BarOko, výstavu historických pohlednic ze sbírky Bohuslava Šotoly tematicky vybraných k baroku i výstavu fotografií Marie Dajčové ze života obce a zároveň jsme přivítali putovní výstavu Má vlast cestami proměn, které se účastníme od jejího začátku,“ doplnila za organizátory myslívská zastupitelka Jana Vopalecká.

Páteční večer vyvrcholil koncertem hudebních uskupení Musical Friendship z Chanovic a Canto nepomucenum z Nepomuka.

Noční prohlídky na Švihově
FOTO: Noční prohlídky bývají na Švihově vyprodány