Už 193 let mají v Mochtíně školu. Vše začalo 3. prosince 1816, kdy byla v budově čp. 6 v domě rychtáře, otevřena první filiální škola v Mochtíně. Byla to tehdy jednotřídka, kde se učily děti od 1. do 4. ročníku. Do školy tehdy chodilo 92 dětí z Mochtína, Čestína, Kocourova, Lhůty a Újezdce. Škola se pak několikrát stěhovala do různých budov. Dětí přibývalo, prostory nestačily. V roce 1878 navštěvovalo totiž například školu už dvě stě žáků.

Až v roce 1837 byla povolena výstavba nové školní budovy s čp. 35 v Mochtíně. Roku 1839 byla konečně nákladem obce 754 zlatých vystavěna škola s názvem „Filiální jednotřídka“, kam chodilo 149 dětí. Ale ani tato budova neodpovídala kapacitě a novým požadavkům státního školství. A tak je v roce 1875 položen základní kámen nové školní budovy čp. 37, která slouží mochtínským dětem dodnes. Škola byla slavnostně otevřena v roce 1877 jako škola dvojtřídní. V roce 1883 je pro velký počet žáků povolena třetí vyučovací třída. V lednu 1910 byla otevřena i čtvrtá třída.

V roce 1911 nechali Mochtínští na budovu namalovat obraz „Komenský poučuje mládež“ a nad ním nápis „Škola mé štěstí“. Nápis byl změněn v roce 1936 na „Škola základ života“. Obraz i nápisy byly od té doby několikrát restaurovány a můžete je vidět na budově dodnes.

Po druhé světové válce byla v budově školy zřízena i mateřská škola. Ta se dočkala vlastní moderní budovy až v roce 1983.

1. ledna 2002 byla základní škola sloučena s mateřskou školou a vytvořila samostatnou příspěvkovou organizaci.

Základní škola je malotřídní, děti z pěti ročníků se učí ve dvou třídách. „Naše škola má v současnosti 33 žáků, což je na malotřídku docela dobré. Máme zde pouze I. stupeň základní školy rozdělený tak, že do jedné třídy chodí žáci 1. a 2. ročníku a do druhé třídy pak žáci 3. 4. a 5. ročníku. Máme zde dokonce jedno dítě integrované s pedagogem asistentem, což už dnes není nic zvláštního,“ říká ředitelka školy Ivana Dvořáková.

„Ve škole máme stabilní stav, což jsou 2 učitelky na plný úvazek a paní vychovatelku pro školní družinu. O družinu je v naší škole velký zájem. Skoro všichni naši žáci ji navštěvují, a tak byla nově zrekonstruována. Ve škole mohou žáci navštěvovat i celou řadu kroužků. Máme zde sportovní kroužek, kroužek dovedné ruce, počítače, Harry Poter, flétničky a další. Kromě středy máme každý den ve škole nějaký kroužek,“ říká ředitelka.

„V I. a II. ročníku učíme podle nového vzdělávacího programu jako všechny školy. Podle nových metod i na naší škole realizujeme různé projekty. U nás se třeba každý měsíc věnujeme při vyučování vždy nějakému tématu podle Večerníčků, což je u dětí populární,“ popisuje Dvořáková. Během roku navštěvují žáci divadelní představení v Klatovech, jezdí na plavání i na tradiční školní výlety.

„Škola na venkově má mnohé výhody i nevýhody. Nabízíme dětem rodinné prostředí. Všichni se zde známe jak s dětmi, tak i rodiči. Naše škola je technicky velmi dobře vybavena. Na třicet žáků máme deset počítačů a osm z nich je připojeno na internet. Všechny starší děti tedy mohou s počítačem pracovat, a tak se učí vytvářet různé prezentace a podobně,“ dodala Dvořáková.

Mateřskou školu pak v Mochtíně díky výjimce navštěvuje 27 dětí.