Maňovice – V Maňovicích na Horažďovicku vyslovili tamní zastupitelé veřejný nesouhlas stavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu i provádění průzkumných prací. Toto rozhodnutí je závěrem mimořádného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo o uplynulém víkendu.
Zasedání zastupitelstva se v přeplněné společenské místnosti obce zúčastnili i pozvaní zástupci Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiří Slovák a Helena Janečková.

„Pozvali jsme zástupce SÚRAO do naší obce proto, abychom je vyslechli a dali jim veřejně najevo, že o jejich projekty nestojíme,“ řekl Deníku starosta Maňovic Miroslav Panuška, a to i přesto, že došlo ke změně způsobu výběru lokality pro hlubinné úložiště. „Přijel jsem vám potvrdit, že SÚRAO bude do budoucna hledat takovou lokalitu, kde nebude veřejnost klást odpor jeho vybudování. Pokud obec Maňovice neprojeví souhlas s prováděním průzkumných prací v lokalitě Březový potok, nebudou zde tyto průzkumné práce zahájeny,” prohlásil Slovák.


Podle SÚRAO není možné provozovat jadernou energetiku v ČR bez vybudování hlubinného úložiště nebo ukládání radioaktivního odpadu mimo ČR. Hlubinné úložiště by mělo být uvedeno do provozu v roce 2065. Do té doby musí být prý rozhodnuto o tom, zda bude úložiště vybudováno v ČR, nebo zda se bude situace řešit jinak. V současné době jsou zkoumány dvě nové oblasti pro umístění hlubinného úložiště, a předmětem zkoumání tak může být celkem osm lokalit.


„Nesouhlasím s průzkumnými pracemi v lokalitách, kde je projeven jednoznačný nesouhlas s vybudováním těchto zařízení. Podle mne jde o mrhání veřejnými prostředky,” vyjádřil svůj veřejný názor starosta Panuška.


V lokalitě Březový potok vyjádřily svůj nesouhlas s vybudováním úložiště i se zahájením průzkumných prací všechny obce, kterých se tento problém týká.
„Z tohoto důvodu může SÚRAO rovnou lokalitu Březový potok vyškrtnout ze seznamu lokalit,” potvrdil starosta sousední obce Velký Bor Václav Zábranský. S ním souhlasili i starostové Pačejova Vladimír Smolík a Horažďovic Karel Zrůbek, kteří přijeli zastupitele a občany Maňovic podpořit.
„Nepřesvědčili nás. Jiří Slovák nebyl schopen například říci, jak velké území bude plánovaný povrchový areál zaujímat a zda bude nutné v případě budování úložiště stěhovat některé obyvatele. Potvrzena nebyla ani stoprocentní bezpečnost obyvatelstva a podobně,” dodal Panuška.


„Zastupitelstvo obce Maňovice po veřejné diskusi a vyslechnutí zprávy SÚRAO jednoznačně vyjádřilo svůj nesouhlas se stavbou hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Pačejov - Nádraží, nyní Březový potok, a nesouhlasí s dalším prováděním průzkumných prací v této lokalitě. Při svém rozhodování se zastupitelé opírali i o nesouhlasné prohlášení občanů a příznivců obce a referenda, které se již v minulosti v obci konalo,” dodal zastupitel obce Maňovice Vladimír Kvarda, který seznámil občany se zápisem a usnesením zastupitelstva.