Tato netradiční památka vznikla za  starostování Antonína Rašky z čp. 12, který v roce 1901 onemocněl oční chorobou a na paměť svého částečného uzdravení se rozhodl postavit někde boží muka. Jednoho dne šel touto cestou a uviděl vyčnívat z meze kámen podobný dračí hlavě. Tehdy ho zřejmě napadlo, že drak by byl vhodný k připomínce jeho zákeřné nemoci. Zjednal tedy místního kameníka Karla Kališe, který kámen upravil do dračí podoby a na jeho hlavě vztyčil kamenný kříž jako díkuvzdání za částečné uzdravení starosty a jeho uchránění  před úplnou slepotou. Kříž slavnostně vysvětil farář František Dítko v květnu 1905. Roku 1925 za starosty Františka Klozara bylo k upraveno okolí. Kolem draka byla vyzděna kamenná podezdívka a na ní umístěn kovový plot zhotovený zámečníkem ze Železné Huti u Nepomuka. Tato památka se stala raritou a chloubou obce a dodnes připomíná maňovické občany Antonína Rašku a Karla Kališe, kteří se o její vznik zasloužili.