Největší práce na komunikacích se na Klatovsku týkají výstavby obchvatu Klatov, s nímž jsou spojené spíše dílčí uzavírky, ale větší provoz nákladních vozidel. Postaveny jsou již mosty, rýsují se nové kruhové objezdy a nové komunikace.

A již během léta se řidiči dočkají a projedou se po první části obchvatu, na který Klatované čekali desítky let. Termíny nezbrzdily ani opravy mostů, které musely být dvakrát zbourány, kvůli lidské chybě a kvůli nekvalitním dílům, a jeden poškodilo projíždějící nákladní auto. „První část od Štěpánovic po křižovatku se silnicí I/22 bude podle smlouvy o dílo zprovozněna 15. srpna a druhá část 15. listopadu,“ uzavřel ředitel ŘSD Miroslav Blabol.

S úplnou uzavírkou se řidiči potkají na Šumavě, a to přímo v centru Železné Rudy, kde pokračuje rekonstrukce průtahu. Po zimní přestávce v dubnu začaly práce na opravě silnice I/27 v centru Železné Rudy, které potrvají do konce července. „Během loňské stavební sezóny byl kompletně opraven úsek silnice od kruhového objezdu až po křížení silnice I/27 a ulice 1. máje. V letošním roce budou práce na rekonstrukci vozovky, úpravě chodníků, veřejného prostranství, vodovodu nebo například veřejného osvětlení pokračovat, a to v úseku mezi městským úřadem/Klostermannovo náměstím a železničním přejezdem," uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

V dubnu práce začaly v úseku od křižovatky k městskému úřadu, a v květnu přišel na řadu poslední úsek - od městského úřadu k přejezdu. To již značně zkomplikovalo dopravu, jelikož jde o úplné uzavírky. Během první části vedly ještě objízdné trasy ulicemi města, což již nyní není možné. Jediný příjezd do Železné Rudy je tak možný pouze od Nýrska, a to pro veškerou dopravu. Ze směru od Čachrova dojedete pouze k trati. Čili i lidé jezdící od Sušicka či Modravy, Srní a Prášil, musí nejprve do Běšin a přes Strážov a napojit se na objízdnou trasu přes Nýrsko. Platí tak stejné podmínky jako když se opravoval před lety úsek nad tratí. Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na zhruba 50 milionů korun bez DPH.

S kyvadlovým provozem se setkají také návštěvníci Horské Kvildy, kde jsou až do začátku září naplánovány opravy mostu. V první etapě je provoz převeden na provizorně vybudovanou komunikaci a v druhé etapě se bude jezdit již po nově opravené části mostu.

V rámci tří etap od dubna až do druhé poloviny června za částečné uzavírky probíhá také oprava zhruba kilometrového úseku silnice I/22 na příjezdu do Horažďovic ve směru od Klatov. „Silnice samotná už vykazovala množství závad, které je potřeba opravit. V závislosti na rozsahu poškození hlavního tahu projde opravou buď pouze asfaltové souvrství vozovky nebo bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev komunikace. Současně pak budou také opraveny například silniční obruby v tomto úseku silnice I/22,“ sdělil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Celá akce bude prováděna po polovinách za částečné uzavírky silnice I/22. Provoz tak bude po dobu provádění stavebních úprav veden jedním pruhem kyvadlově. Náklady jsou vyčísleny na 11,8 milionu Kč bez DPH.