Korálovec jedlový.Korálovec jedlový.Zdroj: Rainer SimonisV posledních třech letech proto oba národní parky společně s Goethovou univerzitou ve Frankfurtu zkoumaly, jak lze aktivně podpořit početnost a rozmanitost těchto druhů. V rámci toho dokonce do přírody vysazovaly vzácné houby vypěstované v laboratoři.

„Mezi hlavní aktivity patřilo ponechávání dřevní hmoty tam, kde bylo třeba aktivně zasahovat proti kůrovcům, šlo především o odkorňování, drážkování a loupání tak zvaně nastojato. Dále byly některé menší oblasti obohaceny o dřevo jedle, která vytváří domov pro specializované druhy organismů,“ vysvětlil odborný manažer mezinárodního projektu za českou stranu Jaroslav Červenka z NP Šumava. „Na bavorské straně byly navíc vysazovány tisy a jilmy a uvolňováni již přítomní jedinci těchto druhů. Šlo opět o dřeviny, které hostí specifické druhy organismů. Celkově se takto povedlo podpořit rozvoj biodiverzity na více než 210 hektarech,“ doplnil mykolog NP Bavorský les Petr Karasch.

Čeští turisté rádi jezdí i do Bavorského lesa, vyhledávaným cílem je i Malé Javorské jezero. Teď se ale budou muset výletníci smířit s tím, že se bude platit za parkování i tam, kde bylo dosud zdarma.
V Německu budou turisté platit, na Šumavě hledají jinou cestu

Jedním z hlavních cílů projektu bylo založit dlouhodobý monitoring a při něm zjistit, jaký konkrétní efekt má navýšení tlejícího dřeva na cílové skupiny druhů a obecně na biodiverzitu. Za „velký pilotní projekt“ označil Peter Karasch jednu mimořádnou projektovou aktivitu. „V laboratoři jsme vypěstovali vzácné dřevožijné houby, například troudnatec růžový. Ty jsme pak naočkovali do rozmístěných kmenů,“ popsal mykolog s tím, že díky této aktivitě budou podpořeny ohrožené druhy hub a může dojít k rozšíření jejich populací.

Hlavním výstupem projektu má být manuál na podporu biodiverzity ve středoevropských lesích.