Rada Plzeňského kraje už totiž schválila zprávu o hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na její stavbu a rozhodla se jako nejvhodnější vybrat nabídku Geosan Group, a. s., z Kolína. Ta předložila nabídku na stavební práce ve výši 71,2 milionu korun včetně DPH.

„Na základě rozhodnutí Rady bude s Geosanem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bude provedení stavebních prací s tím, že maximální cena za toto dílo bude při uplatnění tzv. valorizační doložky činit cca 92,6 milionu korun včetně DPH,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Předání staveniště se předpokládá na konci září nebo na začátku října. „Stavba dialyzačního střediska by měla být dokončena v termínu do 360 kalendářních dnů,“ upřesnil Zarzycký.

Rudolf Salvetr, starosta Klatov
Neutlumíme provoz organizací ani škol, říká Rudolf Salvetr z vítězné ODS

V krajském rozpočtu je podle jeho slov na krytí této veřejné zakázky počítáno pro letošní rok s celkem 40 miliony korun. Zbývající finanční prostředky budou nárokovány při sestavování rozpočtu na rok 2023 a 2024.

Dialyzační jednotka je v Klatovech v současné době stále v jedné z původních budov v horní části areálu nemocnice. Prostory a zázemí už ale neodpovídají potřebám oddělení.

Přibudou i nová lůžka

Nová dialyzační jednotka bude propojena s monoblokem a vznikne na místě jedné z budov v areálu nemocnice. „Jde o objekt, kde je nevyužívaná spalovna odpadu a málo využívané garáže. Tato budova se částečně odstraní a přístavbou vnikne nový dvoupodlažní pavilon. Ve spodním podlaží bude technické zázemí, například úpravna vody, kotelna nebo zázemí pro personál, a v patře zdravotnické prostory, hlavně dialyzační pracoviště a nefrologická ambulance,“ popsal ředitel nemocnice Jiří Zeithaml.

Jednotka se dočká i moderního zázemí, mimo jiné zákrokového sálku, zázemí pro břišní dialýzu nebo pro kanylaci, tedy sálku pro zavádění žilních či břišních katetrů. Vznikne také nové pracoviště pro přípravu a rozvod dialyzačních roztoků.

Kromě toho přibudou také další tři lůžka. Současná dialyzační jednotka jich má 17. Pacienti se na nich obmění až třikrát za den. Je v provozu šest dnů v týdnu. Pracoviště navštěvuje zpravidla 70 až 80 pacientů s vážným onemocněním ledvin a stále další přibývají.