„Tento projekt realizuje Místní akční skupina Pošumaví ve spolupráci s Místní akční skupinou Brána do Českého ráje a je zaměřen na mapování staveb lidové architektury na území obou místních akčních skupin. Projekt je financován z osy IV. LEADER, Programu rozvoje venkova,“ informoval za organizátory Ivo Šašek.

Výstupem projektu bude vytvoření databáze objektů lidové architektury, internetová aplikace s mapovými podklady, konání workshopů a exkurzí a také tištěná publikace zmapovaných objektů, včetně cizojazyčných překladů.

„Chceme, aby vznikla co nejúplnější databáze, která bude sloužit jak k prohlubování znalostí o regionální historii u místních obyvatel, tak i k podpoře cestovního ruchu v regionu,“ dodal Šašek.

Workshop je určen všem zájemcům o regionální historii, kronikářům, městským a obecním zastupitelům, představitelům neziskového sektoru i dalším aktivním občanům.