Řidiči dlouho očekávaná oprava Cibulkovy ulice konečně začne, a to v pondělí 3. dubna, odkdy je v celé délce této ulice zákaz parkování. Půjde o rekonstrukci části vodovodu, výměnu kabelů a sloupů veřejného osvětlení, opravu povrchu vozovky, parkovacích ploch a chodníků. „Stavba bude prováděna za úplné uzavírky provozu. Během stavby je možno použít k parkování Hlávkovu ulici, která bude 'zaslepená'. Termín dokončení je naplánován do 15. června,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Ve stejném termínu začne také oprava další části Masarykovy ulice, a to v úseku ulic Kollárova a Úzká, kde půjde rovněž o kompletní rekonstrukci. Navazuje tak na předešlé opravované úseky této ulice. I zde bude silnice uzavřena a stejně tak část chodníku. Zde práce potrvají do konce května. Do 19. května by měl být dokončen opravovaný úsek Wolkerova-Kollárova ulice.

Parkoviště a parkování ve městech Plzeňského kraje.
Za parkování v centru nejvíce zaplatí řidiči v Domažlicích, nejméně v Klatovech

Opravy, která potrvá měsíc, se rovněž dočká chodník u hlavní pošty, který bude po dobu prací uzavřen.

Do konce června potrvá oprava lávky u kulturního domu.

Zhruba od poloviny dubna je naplánována krátkodobá celoplošná oprava povrchu části Šumavské ulice v úseku ul. 5. května a vjezdu na parkoviště OD Kaufland. Po dobu oprav, které potrvají do 23. dubna, bude silnice uzavřena.

Průtah Železnou Rudou.
Začátek rekonstrukce průtahu Železnou Rudou se posune o dva měsíce

Během května a června se Klatované mohou připravit například na opravu komunikace ke sportovní hale na Domažlickém předměstí.