„Ke kombinovanému studiu v programu „Veřejná správa a regionální rozvoj“ nastoupilo v bakalářském a navazujícím magisterském stupni celkem zhruba 80 posluchačů. Uvedený program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a studenti po úspěšném absolvování studia získávají po třech letech titul bakalář a po dalších dvou letech titul inženýr,“ uvedl Jiří Hamhalter za Úhlavu o. p. s., která zajišťuje organizační a technické záležitosti fungování Konzultačního střediska.

Zájemci o vysokoškolské studium mohou v Klatovech studovat již devatenáctým rokem. „Partnerství PEF ČZU v Praze a Úhlava, o. p. s. se neprojevuje jen v organizaci vysokoškolského studia, ale i v řadě dalších vzdělávacích akcí, které jsou určeny především těm, kdo si potřebují doplnit znalosti jen v určitém segmentu odbornosti,“ uvedl Hamhalter.

Zahájení se zúčastnili zástupců Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, Města Klatovy, Úhlava o. p. s. a Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy.