"Rozsáhlejší imunologická vyšetření na Klatovsku nikdo neprovádí. Nemocnice i privátní ambulance vozí odebrané krevní vzorky svých pacientů k vyšetřením zpravidla do Plzně. Laboratoř tedy vzniká v nemocnici jako zcela nové pracoviště. Zabydluje se ve zrekonstruovaných prostorech v bývalé poliklinice v ulici Pod Nemocnicí. K dispozici má již erudovaný personál i potřebné přístroje, které nemocnice pořídila mimo jiné s využitím dotací IROP," sdělil mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Předvánoční setkání v Domově pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou. Všichni přítomní, účinkující i diváci, se skvěle bavili.
Domov se otřásal smíchem, Martin strčil do kapsy i Vondráčkovou

Jedním z přístrojů, kterým je laboratoř nově vybavena, je průtokový cytometr, který měří parametry a funkci buněčné imunity. Dalšími stěžejními přístroji laboratoře jsou ELISA analyzátor a fluorescenční mikroskop umožňující analýzu protilátek a autoprotilátek. Ke zmíněným přístrojům přibyde ještě multiplex analyzátor, který bude sloužit k alergologické diagnostice.

Vyšetření

Vyšetření, která bude laboratoř provádět, lze rozdělit do několika skupin. Jednou z nich je měření protilátkové nebo buněčné imunity. „Velmi zjednodušeně – ze vzorků krve od pacientů budeme analyzovat obranyschopnost organizmu, například proti virovým či plísňovým infekcím, respektive deficit odpovědi organizmu na tyto infekce. Ten může být způsoben buď chybějícími protilátkami, nebo deficitem obranných buněk, popřípadě nesprávnou funkcí těchto obranných buněk,“ popisuje analytička nové laboratoře Lucie Turečková.

Vítání občánků v Klatovech.
V Klatovech na radnici přivítali poslední občánky v tomto roce

„Nedostatečná imunita se u pacientů projevuje častou nemocností, zejména časným nachlazením, průjmy, ale i vážnějšími pneumoniemi, bronchitidami, záněty močových cest až septickými stavy. O špatném stavu imunity také svědčí zdlouhavé nebo komplikované hojení úrazových či pooperačních stavů. Častými pacienty s deficitem imunity jsou také pacienti po onkologické léčbě nebo pacienti nakaženi virem HIV. Všechny tyto stavy bude moci laboratoř diagnostikovat,“ doplňuje analytička.

Dále se bude laboratoř zabývat i alergiemi, tedy zkoumáním příčin přecitlivělosti organizmu na vnější podněty, ať už jde o reakce na pyly, prach, hmyzí jed, potraviny a jiné stimuly.

V neposlední řadě bude laboratoř diagnostikovat autoimunitní poruchy. „Při autoimunitním onemocnění je porušena schopnost organizmu rozpoznávat vlastní buňky a tato imunitní reakce organizmu vede k poškození vlastních buněk a tkání. Mezi takováto onemocnění patří například autoimunitní záněty cév, revmatoidní artritida, diabetes, celiakie a záněty střeva nebo onemocnění štítné žlázy. U těchto pacientů nová laboratoř přináší nejen možnost tyto poruchy diagnostikovat, ale následně také sledovat aktivitu onemocnění a účinnost terapie,“ sdělila Karolína Šilhavá, která bude v nové laboratoři i ambulanci působit jako lékařka.

Ilustrační foto
V Domažlicích zdraží vodu o koruny, v Sušici o více než deset

Laboratoř bude spolupracovat a provádět laboratorní vyšetření pacientů především pro interní a dětské oddělení a specializované ambulance, jako je revmatologická, diabetologická, endokrinologická, hematologická nebo nefrologická. Své služby nabídne nejen Klatovské nemocnici, ale i Domažlické a Stodské nemocnici nebo jiným zdravotnickým zařízením a soukromým ambulantním specialistům.

Pokud se u pacientů skutečně odhalí potíže s imunitou, bude jim zajištěna i další péče. „V nejbližších týdnech zprovozníme imunologickou a alergologickou ambulanci, která se bude o takové pacienty starat. Pacientům nabídne krom diagnostiky i imunologickou či alergologickou terapii, případně indikuje pacienty k centrové péči na vyšších pracovištích,“ řekla vedoucí lékařka laboratoře a ambulance Jana Hanzlíková, která si do Klatov přináší bohaté zkušenosti z Ústavu imunologie a alergologie plzeňské fakultní nemocnice.