DVĚ ETAPY

Jde o úsek mezi okružními křižovatkami u Lidlu a Tesca. Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR, tam plánuje provést kompletní výměnu povrchu z asfaltobetonu včetně všech podkladních vrstev. „S první etapou stavby se začne hned po pouti, čili 10. července, předpokládaný termín dokončení je 25. srpna. ŘSD počítá též s výměnou stávajícího zeleného středového ostrůvku za povrch ze žulové dlažby. Tím bude umožněn vjezd na tento ostrůvek vozidlům Integrovaného záchranného systému, která se tak rychleji dostanou na místo zásahu. V závěru této rekonstrukce, v rámci druhé etapy, bude také opraven povrch vlastní okružní křižovatky u obchodního centra „Škodovka“,“ sdělil vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

OBJÍZDNÉ TRASY

Řidiči tak budou muset využít objízdných tras, které pro nákladní dopravu povedou po severozápadním obchvatu a pro osobní dopravu ve směru od Domažlic ulicemi V Nuzných – Za Kasárny – Havlíčkova – Dragounská – V Řekách a ve směru na Domažlice ulicemi Nádražní – Voříškova – Niederleho.

KOLONY

Lidé se obávají, že budou dlouhé kolony. „Jsem na to zvědav. Už nyní se na kruhovém objezdu u pošty dělají kolony, že stojí až v křižovatce. Pak budou lidé zmatení a budou hledat, kudy jet. Ještě když to bude v době letních prázdnin, kdy jezdí plno turistů, kteří to tady neznají. Domácí si poradí, ale oni tolik ne, myslím, že to budou pěkné zmatky. Doba letních prázdnin není příliš šťastná,“ řekl Klatovan Marek Strnad.

KOMPLETNÍ OPRAVY

Další velké opravy jsou již v současné době v Lipové, Studentské a Jabloňové ulici v Klatovech. Tam jde o rekonstrukci vodovodního a plynovodního řadu a celoplošnou opravu povrchu vozovek a chodníků. Upraveny budou i plochy mezi garážemi a plochy pro odstavení vozidel v travnatém prostoru vedle mateřské školy.
V plném proudu jsou také práce v klatovské Školní ulici, kde jde rovněž o kompletní opravu povrchu komunikace a chodníků včetně veřejného osvětlení.