Kromě čtyř přednášek byly na úvod sympozia Přemysl Otakar II, král na rozhraní věků zahájeny dvě výstavy, které budou k vidění až do konce února. „Abychom to divákům zpestřili a nabídli i něco, co bude nějakou dobu trvat, domluvili jsme se se spolkem Města Otakarova, že připraví dvě výstavy. Jedna je v chodbě jezuitské koleje a pojednává o české státnosti v díle grafika Františka Doubka.

Zahájení výstav k sympoziu o Přemyslu Otakaru II.Zdroj: Deník / Kojan David

Druhá výstava je umístěna v galerii městské knihovny. Na tuto výstavu zvu například školy, střední i základní. Je sestavena z panelů, které pojednávají o životě Přemysla Otakara II. a jsou velmi informativní. Věřím, že jako Klatované bychom si měli osobnost krále Přemysla Otakara II. připomínat mimo jiné i proto, že je to jeden ze tří Čechů, které zmiňuje Dante ve své Božské komedii,“ uvedl klatovský místostarosta Václav Chroust. Účast několika desítek lidí už na úvodní vernisáži organizátory potěšila. „Návštěvností jsem až zaskočen. Nedělali jsme žádnou velkou propagaci a předpokládal jsem, že tu bude patnáct dvacet lidí, komorní prostředí, a teď se až trochu bojím, abychom se vůbec vešli do společenského sálu knihovny,“ řekl Deníku Chroust.

Zahájení výstav k sympoziu o Přemyslu Otakaru II.Zdroj: Deník / Kojan David

Na přednášky si Klatovští pozvali přední české historiky. Program zahájila páteční přednáška odborníka na dějiny Přemyslovců Josefa Žemličky. „Tématem sobotních přednášek manželů Čornejových byla univerzita, naplnění snu Přemyslovců, které zařídil vlastně až pravnuk Přemysla Otakara II. Karel IV., který dokázal v roce 1378 založit univerzitu v Praze. Paní profesorka Kofránková pak v závěrečné přednášce hovořila o ozvěnách jména Přemysl Otakar II. v historii, jakým způsobem jej pojímaly ve 14. a 15. století různé kroniky a další literatura,“ doplnil Chroust.

Divadelní spolek Plánice uvedl premiéru komedie Manželství na druhou aneb Barillonova svatba.
FOTO: Barillonova svatba diváky pobavila