„Podmínkou členství v aktivu je dosažení věku 60 let a pětadvacet let v jakékoliv funkci od strojníka po starostu sboru. Začínalo se v roce 1997 s asi pětašedesáti členy, k dnešnímu dni máme 299 členů,“ popsal aktiv zasloužilých hasičů jeho předseda Václav Drha.

Dobrovolných hasičů má okres Klatovy nejvíce v Plzeňském kraji. „Máme více než deset tisíc členů a ze sta nositelů titulu Zasloužilý hasič, což je nejvyšší vyznamenání, jaké může dobrovolný hasič získat, z Plzeňského kraje jich je třicet šest z okresu Klatovy,“ doplnil Drha. „Já jsem teprve na druhém setkání aktivu, ale velice se mi to líbí a jsem rád, že udržují tradici a že se pravidelně scházejí,“ pochválil činnost aktivu starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy Josef Veith.

Setkání hasičů se konalo v budově klatovských profesionálních hasičů. „Při organizování našich setkání je naším velice dobrým partnerem Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, který nám bezplatně poskytuje prostory. Za to i za veškerou spolupráci s dobrovolnými hasiči mu patří obrovský dík,“ poděkoval Drha profesionálním hasičským kolegům.