Kyrysníci, Huláni

Expozice vznikla v rámci projektu posádkových muzeí pod záštitou Vojenského historického ústavu Praha. „Cílem je představit bohatou historii klatovských útvarů, která sahá až do roku 1762 a je spojena s klatovskými dragouny,“ uvedl nadpraporčík Leoš Krejča, gestor projektu Posádková muzea.

Nová expozice v jezuitské koleji v Klatovech.
Jezuitská kolej v Klatovech je dokončena. Nová expozice vrací muže do dob vojny

Výstava je rozdělena do dvou částí. První se věnuje nejstarší dragounské historii, která je představena na velkoformátových panelech, a to od roku 1762, od vzniku klatovského dragounského pluku, přes kyrysníky, hulány a další, kteří se tam všichni nacházeli, až do roku 1945. „Druhá navazující část představuje historii od roku 1945 do současnosti s tím, že ukazuje nejen, jak to vypadalo v Klatovech za druhé světové války, následně v 50. letech, ale i prvosledové útvary v rámci československé lidové armády v 60., 70. a 80. letech. Nechybí ani výčet útvarů, které byly dislokované v Klatovech. Poslední panely jsou věnované současnosti,“ sdělil Krejča.

Výstava bude pro veřejnost otevřena 11. listopadu v Den válečných veteránů a dále po domluvě s případnými zájemci.

Jezuitská kolej

Druhým místem, kde se věnují rovněž mimo jiné dragounům, je jezuitská kolej. „Vznikla zde expozice Historie jezuitské koleje v Klatovech. Pojednává o historii, která se píše od roku 1655, a my jsme se snažili zmapovat vývoj až do roku 2022. Expozice je rozdělena na tři etapy. První je jezuitská, která trvala zhruba 120 let, dalších zhruba 220 let do roku 1992 zde byli vojáci. A máme zde i novodobou historii, jak se postupně kolej rekonstruovala,“ uvedla kurátorka Jiřina Adámková.

Expozice je dalším prohlídkovým okruhem ke katakombám.