Ve městě a v integrovaných obcích zajišťuje opravy hospodářských odbor. „Nároky na opravy několikanásobně převyšují finanční možnosti města, proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a přesouvají se do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale i na to, zda se tam bude výhledově rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá většinou v havarijním stavu. Navržené akce v jednotlivých letech jsou tedy koordinovány se správci sítí,“ uvedl vedoucí hospodářské odboru klatovské radnice František Kocfelda.

V letošním roce je zatím naplánováno sedm větších akcí. Počítá se s pokračováním oprav Lipové ulice (úsek mezi propojovací komunikací k Jabloňové ulici a Žižkovou ulicí). Tam půjde o rekonstrukci vodovodního a plynovodního řadu a přípojek, výměnu kabelů a sloupů veřejného osvětlení a celoplošnou oprava povrchu chodníků a vozovky. Se stejnými pracemi se počítá také v Niederleho ulici.

Letos pracovníci zamíří také do Plzeňské ulice, kde se zaměří na chodníky. V úseku mezi Domažlickou a Kollárovou ulicí (vlevo) půjde o výměnu kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníku s následným dopravním přeznačením na stezku pro pěší a cyklisty. Stejně tak tomu bude v úseku mezi Kpt. Jaroše a Gorkého (vpravo). Nově bude vybudován chodník od Plzeňské ulice k centrálnímu hřbitovu.

Nový povrch dostane také přístupová komunikace od silnice I/27 k viaduktu směr zahrádkářská kolonie Markyta.
Štěrkový povrch nahradí asfalt na vozovce v Bullmanově ulici.

„Na výše uvedené akce budou vypsána tři výběrová řízení na dodavatele stavby. Ta určí skutečné výše stavebních nákladů. Následně bude rada města schvalovat další akce ze „zásobníku“. Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční prostředky na opravy komunikací jejich správce – Technické služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po zimě, čištění chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace a veřejného osvětlení,“ dodal Kocfelda.

Masopust v Mlázovech.
OBRAZEM: Pošťačka razítkovala a kadeřník upravoval