„Z důvodu práce na elektrickém vedení nebude dne 19. října v době od 7.30 do 16.30 hodin v provozu budova odboru dopravy Městského úřadu v Klatovech v Mayerově ulici číslo 130,“ informoval tajemník Městského úřadu Klatovy Miroslav Šafařík.

V tento den se týká výpadek elektrického proudu ve stejném čase také těchto lokalit: celá lokalita „Lomeček” zahrádky, zahrádky a lokalita okolo nich v Plánické ulici, celá Harfa, Erbenovo náměstí, ulice Hálkova, ulice Machníkova, ulice Mayerova, firma Level Žabka, Laminocentrum, tiskárna Dragon Press, Čejkova ulice, krematorium, lokalita zahrad a rodinných domů u „Lomečku”, Větrovna, budova Policie ČR, vodárna, hřbitov, ulice Hřibitovní a celá přilehlá lokalita, firma KUEHNY, K Letišti 441 a přilehlé objekty, bývalý FEMOTEC, MASO WEST, OLYMP a přilehlé firmy, ulice Gorkého od hřiště až k č.p. 310, garáže u „Lomečku”, ulice Procházkova od hřiště po ulici Korálkovu, ulice Korálkova od Procházkovy po Měchurovu, ulice Kličkova od Neumannovy po Palackého ulici, garáže proti fotbalovému hřišti a celý areál bývalé veteriny.