Na slavnostní akt v Klatovech bylo na radnici pozváno 20 dětí se svými rodiči. Do sálu se jich dostavilo 17, z toho 8 děvčat a 9 chlapců. Mezi Klatovany je přivítal starosta města Rudolf Salvetr.

Další vítání se uskuteční 24. dubna od 13.30 a 14.15 hodin.