„Jde o čtyři kamerová místa, která byla vybrána nejen s ohledem na časté překračování rychlosti na těchto komunikacích, ale také s ohledem na připomínky obyvatel, kteří žádali o zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí při cestách do škol, například v Plánické a Domažlické ulici,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Dle jeho slov nutnost kamer potvrdil již jejich zkušební provoz. Odhalili několik řidičů, kteří zřejmě neznají pedál brzdy před obcí. „Zkušební provoz zaznamenal desítky překročení povolené rychlosti i o více než 20 km/hod., výjimkou nebylo ani překračování povolené rychlosti o více než 40 km/hod,“ prozradil výsledky zkušebního provozu starosta.

Náklady na nové kamery činily cca 2,5 milionu korun. Jediným cílem je podle starosty jednoznačné zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů. „O dalších kamerových bodech zatím neuvažujeme,“ dodal Salvetr.