Jde o druhé zařízení v Plzeňském kraji, které spolek Ledovec spouští ve spolupráci s Psychiatrie-ambulance s. r. o.

Pomoc je poskytována v prostorách Centra a především terénní formou prostřednictvím týmu, ve kterém pracuje psychiatr, psycholog, psychiatrické či všeobecné sestry a sociální pracovníci. Jde o dlouho chybějící prvek, který propojuje zdravotní a sociální služby. Centrum nabízí služby zejména lidem s vážným duševním onemocněním, kteří potřebují pravidelně podporu v oblasti zdraví i v dalších oblastech každodenního života.

Na provozu centra se podílí dva subjekty, pracovníci ale tvoří jeden tým. „Díky tomu můžeme s klientem v jednu chvíli spolupracovat při zvládání projevů nemoci, s medikací i případných doprovodných zdravotních komplikacích a zároveň řešit, co jej tíží v běžném životě. Hlavní je pro nás spokojenost člověka s vlastním životem, přestože má nějaké duševní onemocnění,“ uvedla odborná vedoucí týmu Drahomíra Franzová.

Centrum má veškeré zázemí na adrese Pod nemocnicí 789 v budově bývalé polikliniky v Klatovech, kde Ledovec již dlouhodobě provozuje své služby. Tam jsou k dispozici ordinace psychiatra a psychologa, konzultační místnosti i společná kancelář celého týmu. Hlavní váha však stojí na poskytování podpory v terénu. „Smyslem centra duševního zdraví je pracovat s lidmi co nejvíce tam, kde žijí a jsou doma“ vysvětlila Franzová.

Podpora týmu z centra duševního zdraví může také v některých případech pomoci předejít takovému zhoršení zdravotního stavu, které by si vyžádalo hospitalizaci. „V rámci péče o člověka s duševním onemocněním je významná role především v obdobích, kdy dochází k dekompenzaci psychického stavu a centrum je schopno, díky multidisciplinárnímu týmu, velmi rychle zajistit intenzivnější podporu, kontrolu, celkový monitoring v ambulanci, ale především i v domácím prostředí pacienta. Tím se někdy podaří zvládnout zhoršení duševního stavu bez nutnosti akutní hospitalizace. Dalším ”rizikovým, křehkým” obdobím je přechod pacienta z hospitalizace do ambulantní péče, domácího prostředí. Je to často období vyrovnávání se s onemocněním, jeho dopady na život, práci, vztahy, celkové fungování. Obtížné období pro nemocného i jeho blízké. A právě v tomto období je multidisciplinární tým CDZ schopen podchytit, podpořit, konkrétně pomoci klientovi i jeho blízkým. Tedy provést jej i jeho blízké obdobím adaptace, prozkoumání dalších možností, řešením aktuálních sociálně zdravotních dopadů, nebo naopak zmapování rizik a možnosti prevence. CDZ vidím jako logický mezičlánek (psychiatrická ambulance – hospitalizace) v rámci širší péče o duševně nemocné“ uvedla psychiatrička Viola Chvalová, která byla pro práci v klatovském CDZ uvolněna Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech.

Centrum duševního zdraví nemá být konkurencí v současném systému péče, ale má ho doplňovat, aby lidé s vážným duševním onemocněním nezůstávali v nemocnicích déle, než je nutné. „Neznamená to, že by najednou nebyly hospitalizace úplně potřeba, ale jsme schopni ve spolupráci s akutní péčí klienta provést nástupem na hospitalizaci, jejím průběhem a především nejnáročnější částí návratu zpět domů. Tím, že má člověk stále kontakt s týmem a intenzivnější podporu po hospitalizaci, než bylo dosud možné a běžné, lze zkrátit celkovou délku hospitalizace na nejnutnější dobu překonání akutní fáze onemocnění,“ dodává doktorka Sýkorová.