„Dojde k omezení provozu mateřských škol. S účinností od 19. března bude v provozu pouze pracoviště ve Studentské ulici s tím, že docházka bude umožněna jen dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil. Ostatní pracoviště jsou uzavřená,“ uvedla ředitelka klatovských mateřských škol Jitka Luňáková, která se k tomuto kroku rozhodla po dohodě se zřizovatelem, kterým je město.