„Projekt Zvony pro Šumavu řeší obnovu zvonového fondu na věži arciděkanského kostela sv. Markéty. Jde o restaurování stávajících dvou historických zvonů ze slavné zvonařské dílny Jana Pricqueye ze 17. století, z nichž jeden je puklý, a dále pořízení tří nových zvonů. Jde tak o vyrovnání jedné ze ztrát z dob druhé světové války, kterou způsobila rekvizice posledních kašperskohorských zvonů pro válečné účely v roce 1942,“ uvedl za spolek Vladimír Horpeniak.

Život historického města královských Kašperských Hor provázely po staletí zvony. Požáry a války i jiná nepřízeň místní chrám i město obíraly o zvony, ale pokaždé se velkým úsilím Šumavanů na věž vrátily, jen poslední jejich ztrátu se nepodařilo ani po téměř osmi desítkách let vyrovnat. „Absenci zvonů a jejich hlasu v srdci Šumavy si uvědomují domácí obyvatelé i četní návštěvníci. Proto je vyhlášena veřejná sbírka Zvony pro Šumavu, organizovaná Šumavským kulturním spolkem Kašperské Hory ve spolupráci s farností a nadací BLÍŽKSOBĚ,“ poznamenal Horpeniak.

Restaurování stávajících dvou zvonů spolu s tvorbou dalších nových originálních zvonů bylo zadáno u renomovaného českého uměleckého Zvonařství Manoušek v Praze. V rámci projektu byla v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách připravena pro veřejnost výstava „Zvony pro Šumavu“, mapující historii zvonů v tomto městě a prezentující cenné historické ukázky zvonařského umění ze západočeských muzejních sbírek.

Předpokládá se, že nové a obnovené zvony budou v Kašperských Horách slavnostně požehnány o tradiční poutní slavnosti Panny Marie Sněžné o prvním srpnovém víkendu roku 2021.

Ke sbírce jsou v Kašperských Horách umístěny tři veřejně přístupné a zapečetěné pokladničky – v kostele sv. Markéty, v městském kulturním a informačním středisku na radnici a v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. Pro bezhotovostní platby je k dispozici zvláštní účet „ZVONY PRO ŠUMAVU“ u ČSOB, jehož číslo je 293490145/0300.