close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě

"Největší investicí loňského roku bylo zasíťování šesti stavebních parcel včetně příjezdové komunikace v obci Jetenovice, což nás vyšlo na více než 7,5 milionu korun. V letošním roce oslaví sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Boru 130 let od svého založení, proto další velkou investicí byla kompletní oprava hasičské zbrojnice v ceně přes 2,5 milionu korun. Touto investicí došlo k zlepšení vzhledu budovy, ale hlavně parkovacích ploch pro hasičskou techniku. Vzniklo tak i dobré zázemí pro zásahovou jednotku a potažmo i sbor dobrovolných hasičů obce. Na tuto akci nám přispěl Plzeňský kraj 400 tisíc korun," uvedl starosta Velkého Boru Václav Zábranský.

V letošním roce počítají s výměnou hlavních šoupat a hydrantů na vodovodním řadu ve Velkém Boru. Vodovod je z osmdesátých let minulého století a uzávěry jsou již daleko za hranicí životnosti a jsou nefunkční. "Tyto opravy máme naceněny na více něž tři čtvrtě milionu korun," poznamenal starosta.

Pravidelně investují do oprav a údržby komunikací a chodníků, kanalizace, rybníků, vodovodu včetně úpravny vody, veřejného osvětlení, dětských hřišť, zeleně a lesů, hřbitova, křížků a památníků, obecních domů a bytů, kulturního domu a dalšího majetku.

V letošním roce bude ještě pokračovat s dalšími parcelami v Jetenovicích, kde jsou připraveny ještě další čtyři parcely k zasíťování a možné výstavbě rodinných domů. "Ve Velkém Boru zatím žádné pozemky k možné výstavbě nemáme. Tam, kde by se dalo v budoucnosti stavět, jsou pozemky v majetku soukromých vlastníků a církve a dohoda o prodeji není zatím možná. Obec Velký Bor vlastní jinak 42 bytů, většinou malometrážních," sdělil Zábranský.