„Na základě patronátní smlouvy mezi městem a církví přispíváme ročně na opravy kostela cca dvěma sty až dvěma sty padesáti tisíci korun. Opravy byly letos zahájeny fasádou a odvodněním zdiva. V příštím roce budou opravy pokračovat, závisí to ovšem, na tom, kolik dokáže církev sehnat na opravu peněz,“ vysvětlil janovický starosta Michal Linhart.

Janovický kostel byl původně jedním z kostelů, které Biskupství plzeňské nabídlo k převodu obcím výměnou za upuštění od restitučních nároků. Janovičtí zastupitelé v závěru roku 2015 převzetí kostela schválili, podmínky darovací smlouvy však byly pro město natolik zavazující, že zastupitelé svůj souhlas později zrušili a kostel tak zůstal majetkem církve. Město se s biskupstvím nakonec dohodlo na finanční spoluúčasti na opravách kostela do výše jednoho procenta příjmu města ze sdílených daní s tím, že církev se musí podílet stejnou částkou.

Vánoční koncert skupiny Elias v husitském kostele v Klatovech
FOTOGALERIE: Husitským kostelem zněly vánoční písně