Dnes Deník navštívil obec Hrádek u Sušice, kde si povídal se starostou Josefem Kutilem (na snímku) o tom, co se v obci v poslední době povedlo a co se chystá do budoucna.

Co se v Hrádku v poslední době povedlo?

Naší největší investiční akcí byla bezesporu dva roky trvající výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. K tomu se dělaly i další investiční akce, jako byla oprava kaple ve spádové části Odolenov. Opravujeme ale i obecní budovy a komunikace. Začali jsme například s rekonstrukcí dětského hřiště, kde musíme vyměnit staré a nevyhovující hrací prvky za nové, moderní. Odstartovali jsme také rekonstrukce kotelen v obecních bytovkách, kde měníme potřebnou regulační automatiku.

Vaše obec má i bohatou kulturní činnost. Jaké akce například chystáte v nejbližší době?

V nejbližší době se pustíme především do adventních akcí. Chystáme slavnostní rozsvícení vánočního stromu o první adventní neděli. V Hrádku při této příležitosti vystoupí místní děti. Zájem o tuto akci je ale i v našich spádových obcích, a tak stromeček budeme zdobit i ve dvou dalších místních částech.
U vás v Hrádku děti hodně zapojujete i do činností obce…

Pravidelně u nás ve spolupráci se základní a mateřskou školou organizujeme Den země, tedy úklid obce. Děti chodí po obci a sbírají odpadky. Chceme je vést k tomu, aby se naučily odhazovat papírky a další věci do odpadkových košů a že prostě, když něco zahodí, že to po nich musí někdo uklidit. Tato akce má tedy hlavně vzdělávací charakter. Pak děti ze školy zapojujeme i do sázení stromků. Letos byla vysazena nová alej 14 jabloní u jedné z obnovených cest v rámci vycházkových tras. V akci budeme pokračovat i příští rok, protože jsme se zapojili do akce Stromky pro Plzeňský kraj.

Jak to u vás vypadá třeba se spolkovou činností?

Obec Hrádek se skládá ze sedmi místních částí a dobrovolné hasiče máme v šesti z nich. Všechny tyto spolky organizují kulturní a společenské aktivity, za které jim moc děkujeme. Pořádají táboráky, dětské dny, soutěže, plesy, pouťové zábavy, pomáhají ale i obci, když je potřeba. Jinak máme v obci tři hasičské výjezdové jednotky, do kterých musíme investovat. Hasiči mají nové zásahové přilby, ale díky dotaci z Plzeňského kraje za pomoc při povodních se mohla koupit motorová pila i motorové kalové čerpadlo.

V obci ale máme i TJ Svatobor, která se věnuje fotbalu. Máme minižáky, žáky, dorost a muže „A" a „B", ale i starou gardu. Sportovci mají svůj areál s hřištěm a ubytovnou, přesto se je obec snaží, stejně jako ostatní spolky, finančně podporovat. Během roku i oni organizují zápasy, turnaje, spolupracují s jednou obcí na Moravě, kam pravidelně jezdí, a jedním německým oddílem. Máme ale i zahrádkáře, myslivce a další. Všem děkujeme za jejich činnost a aktivity.

A co škola a školka?

Obě tyto organizace máme plně obsazené. Pochlubit se můžeme například tím, že v první třídě máme letos 25 prvňáčků, což je historický úspěch. Co se areálu školy týče, chystáme rozsáhlou rekonstrukci vybavení, budovy, ale i zahrady školy. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a sháníme potřebné finanční prostředky.