Začínalo se už v 80. letech předminulého století, kdy se hrávalo převážně v sala terreně, která bývala přízemím zámku otevřeným do zahrady. Divadelní hry se převážně nacvičovaly během zimního období, a to jak pohádky pro děti, tak i hry pro dospělé.

Během první republiky bylo v Hrádku dokonce několik spolků. Byly to spolky Národní jednota Pošumavská, Spolek dobrovolných hasičů, který hrával v hostinci Na Vršku, a jezdil i po okolních obcích. Dále tam existovala Čsl. strana lidová která měla své divadelní zázemí na zámku, a Agrární strana, která hrávala divadlo u Hánů.

Koncem první republiky v Hrádku vznikl ochotnický a vzdělávací spolek, ve kterém pracovalo 15 dospělých občanů a 20 dorostenců. Spolek vedl František Faust s pomocí Anny Kutilové a Františky Pražákové. Tento spolek sehrál řadu činoher. Nechyběly ani operetky, z nichž jmenujme Za loučenskou oborou, Okolo rybníka, Pod Svatou Horou. Hudbu k těmto představením zajišťovali Josef Vejslav a Štěpán Berka.

V letech 1949 – 1960 tam působil ochotnický divadelní soubor pod vedením Františka Krýsla, Jiřího Šnajdra a Arnošta Faice. Zřejmě poslední hrou byla Mordová rokle. S nástupem televize zájem o účinkování v souboru chabl a postupně činnost zcela zanikla.

V roce 1979 k 60. výročí založení Červeného kříže uspořádalo šest členů organizace kulturní program pro nejstarší občany Hrádku. Tato akce se stala impulzem k založení pěveckého souboru, v jehož repertoáru byly písničky Karla Hašlera a kuplety ze staré Prahy v dobových kostýmech. Soubor se začal nazývat Hašlerovci a jeho popularita se rozšířila po širokém okolí. Soubor působil do roku 1985.