„Generátor je jednou ze dvou stěžejních částí rentgenu. Vedle rentgentky, která vytváří samotné záření, dodává právě do rentgentky potřebnou dávku energie. Vytváří potřebný a velmi přesný vysokonapěťový impuls, aby mohl být vytvořen kvalitní radiografický obraz ovšem s minimální dávkou záření a tím pádem i s minimálním zatížením organismu,“ popisuje zjednodušeně ředitel nemocnice Martin Grolmus. Součástí dodávky byla i expoziční automatika k získání radiografického obrazu, a DAP metr, který měří plošné RTG záření. Samozřejmostí je podpora přímé digitalizace snímků.