Na akci, kterou pravidelně pořádá Hasičský záchranný sbor (HZS) Plzeňského kraje, nechyběly ani ukázky techniky policie, armády, zdravotnické záchranné služby, armády nebo horské služby.

Šlo už o patnáctý ročník soutěže, účastnilo se dvanáct družstev dětí ze čtvrtých a pátých ročníků základních škol z Horažďovicka. „Soutěž se „točí“ po obcích s rozšířenou působností, letos byla v Horažďovicích, příští rok bude v Sušici a další rok v Klatovech. O soutěž je poměrně velký zájem a kdybychom měli jednu soutěž pro všechny tři obce s rozšířenou působností z okresu Klatovy, bylo by to dost nepřehledné a nedokázali bychom se dětem tolik věnovat,“ vysvětlil ředitel klatovského územního odboru HZS Plzeňského kraje Aleš Bucifal. Z podobných důvodů byla soutěž omezena na dvanáct družstev. „Disciplín je poměrně hodně a bylo by to potom příliš časově náročné. Nechceme ani děti zbytečně zdržovat, řada týmů a škol je závislá na autobusech, aby pak nemuseli čekat až na odpolední spoje,“ dodal Bucifal. Zájem mezi dětmi by ovšem byl. „Máme tady čtyři družstva. Děti jsou nadšené, poctivě se připravovaly, chodily ráno na sedmou hodinu, což jim vůbec nevadilo. Maximálně jsme mohli přihlásit šestnáct dětí, měli jsme i náhradníky, kteří obrečeli, že se sem nedostali. Bez problémů bychom naplnili třeba sedm družstev,“ řekla Deníku Jiřina Stichenwirthová, která přivedla malé záchranáře z horažďovické ZŠ Komenského.

Soutěžní disciplíny byly průřezem práce záchranářů. „Byla tam oblast zdravovědy, Policie České republiky, zajistila oblast dopravní výchovy, byly tam i soutěže zaměřené na obratnost, například hod míčkem na cíl, bylo tam seznámení se se základními prostředky individuální ochrany, jako jsou masky nebo ochranné obleky. Taková všehochuť toho co by děti v daném věku měly vědět, aby byly schopny se vypořádat s nějakou mimořádnou událostí, která potká je, jejich příbuzné, spolužáky. Aby byly schopny podat pomocnou ruku i třeba poskytnout nějakou základní první pomoc, nahlásit požáru nebo menší požár třeba i uhasit. Obecně aby věděly, co dělat v různých krizových situacích,“ přiblížil Bucifal. „Nejtěžší byla resuscitace, tam jsme získali sedm bodů z deseti,“ zhodnotil člen jednoho ze soutěžních družstev ZŠ Komenského, páťák Tomáš.

Kromě samotné soutěže pořádali hasiči akci i jako den integrovaného záchranného systému. „Děti, které už měly odsoutěženo nebo které se přišly jen podívat, si mohly na jednotlivých stanovištích prohlédnout práci jednotlivých složek,“ doplnil Bucifal. U policistů mohly děti vidět například prvorepublikového četníka v podání Miloše Skořepy, který stojí za zřízením expozice četnické stanice v budově územního odboru Policie ČR v Klatovech. „Aktuálně k letošním oslavám 100. výročí vzniku republiky jsem si připravil k prezentaci uniformu československého četnictva, která sloužila od vzniku republiky v roce 1918 do listopadu 1919, tzv. kolkovanou uniformu,“ řekl Deníku Skořepa. Děti si od policistů mohly nechat například i změřit radarem, jak rychle poběží. „Techniku předvedli policisté z dopravního inspektorátu, policisté z oddělení kriminalistické techniky dorazili se specializovaným vozidlem s vybavením pro použití na místě činu při zajišťování stop po pachatelích, děti si mohly nechat udělat otisky prstů, vyzkoušet si znalosti z dopravní výchovy, své vybavení a výstroj předvedla i pořádková policie,“ doplnila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

První dvě družstva z horažďovického malého záchranáře, vítězné ZŠ Blatenská 1 a stříbrné ZŠ Komenského 2, postupují do krajského kola. Na třetím, už nepostupovém, místě skončilo družstvo ZŠ a MŠ Chanovice 1.