„Jsme tu zavřeni už několik hodin. Máme úkoly pro dnešní schůzku a neodejdeme, dokud je nevyřešíme nebo dokud nestanovíme způsob jejich budoucího řešení“, komentuje pracovní atmosféru na Městském úřadu v Horažďovicích, kde se úředníci radnice opět setkali nad návrhem územního plánu, starosta města Karel Zrůbek. Nebyla to ale první a zdaleka ani poslední schůzka pracovní skupiny pro dopracování a schválení územního plánu.

V Horažďovicích se tento důležitý dokument pro další rozvoj města nepodařilo představitelům radnice v uplynulém volebním období schválit. Při jeho posledním veřejném projednání bylo dokonce vzneseno od občanů mnoho námitek a připomínek, takže jeho schválení muselo být ponecháno na novém zastupitelstvu.

„Tak zásadní dokument vyžaduje širokou shodu. Proto rada města ustavila pracovní skupinu složenou ze zastupitelů, úředníků a odborníků, která navíc intenzívně komunikuje s občany,“ vysvětluje místostarosta Jan Buriánek a vedoucí odboru územního plánování Josef Kotlaba dodává, že základem práce skupiny je jednak řešení jednotlivých problémů, jednak analýza jejich společných jmenovatelů a následná formulace systémových opatření.

Zatímco architekti Jiří Kučera a Petr Meduna diskutují před laikovi nesrozumitelnou mapou promítnutou na plátně, vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku Martina Benešová potvrzuje: „Někdy se i tak trochu pohádáme, ale vždy ku prospěchu věci. Důležité je, že pak najdeme společné řešení.“
Tímto způsobem řeší noví představitelé města Horažďovic nejen územní plán, ale i jiná zásadní témata života a rozvoje města. „Vždy se snažíme dát dohromady odborníky i kompetentní laickou veřejnost. Přes analýzu problematiky pak stanovujeme prostředky a cíle řešení,“ pokračuje starosta.