Podílet se budou ředitelství silnic a dálnic, kterému patří ulice Komenského, tedy průtah Horažďovicemi od Klatov na Strakonice, kraj, který je majitelem odbočky na Třebomyslice i město, které se postará o inženýrské sítě a chodníky. „V současné době se pracuje na stavebním povolení. Uvidíme, zda se podaří vyřídit vše papírově tak, aby se stihlo začít ještě letos na podzim,“ uvedl starosta Horažďovic Michael Forman.