Jaký je zájem v Horažďovicích o knihovnu a knihy, kolik čtenářů navštěvuje knihovnu a jde o mladé, nebo staré lidi?

Máme 761 registrovaných čtenářů, ale to nejsou zdaleka všichni, kdo knihovnu navštěvují a užívají jejích služeb. V loňském roce navštívilo naši knihovnu osobně nebo prostřednictvím internetu přes 21 000 uživatelů. V tomto počtu jsou zahrnuti i návštěvníci akcí, které knihovna pořádá, uživatelé internetu, také tzv. virtuální návštěvníci, kteří si prostřednictvím našich webových stránek mohou ze vzdáleného přístupu rezervovat knihy nebo nahlédnout do svého čtenářského konta a prodloužit si třeba výpůjčky. Složení čtenářů je různé, zahrnuje všechny věkové skupiny od 2 do 91 let.

Kolik knih máte ve svém fondu, jak často se obměňují?

V našem fondu je celkem 51 940 svazků. Část fondu slouží pro 22 knihoven, které jako pověřená knihovna obsluhujeme a kterým dodáváme výměnné soubory knih. Fond je v ČR v průměru obměňován cca jednou za 30 let. V zahraničí k této obměně dochází daleko rychleji. U nás ročně obměníme 5 % fondu.

Knihovny si stěžují na to, že chodí málo dětí a mladých lidí. Jak je tomu u vás?

I u nás se projevuje to, že děti nerady a málo čtou, dávají přednost televizi, DVD a často i takovému nic nedělání.

Co děláte pro to, aby do vaší knihovny chodilo více dětí a mladých lidí?

Několik let u nás běží projekt Děti a čtení, který je již 5. rokem podporovaný ministerstvem kultury a Městem Horažďovice a dnes i celou řadou sponzorů a partnerů projektu. Tímto projektem se právě snažíme oslovit právě děti a mládež, Přilákat je do knihovny a ke knihám. Pořádáme celou řadu besed, literárních pásem, knihovnických lekcí, soutěží. Zprostředkováváme setkání čtenářů se spisovateli, výtvarníky, ale i představiteli města. V rámci projektu vyhlašujeme každoročně soutěž Sbírej samolepky, výtvarné i literární soutěže. V letošním roce se nám myslím povedla soutěž, tedy vlastně hra nazvaná Historické putování.

A s tím je spojeno i pasování rytířů…. pro koho je tato akce určena, kolik dětí bude pasováno, co to má za význam a jak taková akce probíhá?

Ano, pasování prvňáčků je součástí projektu Děti a čtení. V letošním roce jsme se nechali inspirovat knihou Františka Hrubína 2×7 pohádek. Knihovna se díky šikovným rukám aranžérů SŠ Horažďovice, se kterými již několik let spolupracujeme, promění v Hrubínův Špalíček veršů a pohádek. Trošku jsme si některé pohádky upravili, a tak děti nebudou loupat perníček z Perníkové chaloupky, ale naopak vlastnoručně namalovanými perníky chaloupku zdobit, budou se přetahovat o velikou řepu, nakrmí Otesánka a společně s autorkou kuchařek Mirkou Kuntzmannovou nakrmí i svoje bříška vlastnoručně vyrobenou pochoutkou. Bude i malá zkouška ze čtení, každý úspěšný čtenář bude pak starostkou města pasován na Rytíře řádu čtenářského. Kromě řádu dostanou děti knihu, kterou jsme pro ně získali v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a komiks Horažďovice – perla Otavy – průvodce pro mimozemšťany, kterou jsme vydali ve spolupráci s Plzeňským krajem, a řadu dárků od sponzorů a partnerů projektu.