Již letos v létě se sportující veřejnost v Horažďovicích dočká nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem za více  než  dva miliony korun v lokalitě Na Vápence. Dětská a sportovní hřiště vzniknou letos  i na dalších místech regionu.

Práce na novém hřišti v Horažďovicích odstartovaly v druhé polovině loňského roku. „Teď jsme s pracemi téměř ve finále. Zbývá položit umělý povrch a upravit okolí hřiště,“ potvrdil Deníku místostarosta města Horažďovice Jan Buriánek.

Horažďovická radnice si je prý vědoma toho, že ve městě potřebují více dětských hřišť i hřišť pro sportovní využití dětí i občanů.

„Proto vzniká například víceúčelové hřiště Na Vápence, které budou moci lidé využívat pro různé druhy sportu, jako je  tenis, volejbal, nohejbal, házená a další míčové hry. Hřiště bude dokončeno podle počasí v nejbližších měsících a jeho celkové náklady přesáhnou dva miliony korun. „Podařilo se nám na tuto akci získat dotaci z Plzeňského kraje ve výši 800 tisíc korun,“ dodal Buriánek.

Horažďovičtí chtějí i do budoucna rozšiřovat dětská hřiště a další sportoviště.

„V současné době máme v Horažďovicích dvě dětská hřiště. Plánujeme je ještě rozšířit a v lokalitě nad novou školou chceme dokonce v rámci revitalizace sídliště umístit hrací prvky také pro seniory. Bez dotací se ale do staveb pouštět nemůžeme. Máme totiž stanovené projektové priority, které chceme dodržet. V nich je například dlouho plánovaná rekonstrukce náměstí,“ vysvětlil místostarosta.

V Horažďovicích  neusíná ani myšlenka na novou víceúčelovou sportovní halu, po které Horažďovičtí touží již řadu let. Dosud totiž sportující veřejnost a oddíly musejí využívat tělocvičen u základních škol, které ale nestačí pojmout všechny zájemce, a to ani přes to, že tělocvična v Základní škole v Blatenské ulici je po rozsáhlé rekonstrukci a patří k největším sportovním zařízením ve městě.

„V současné době stojíme před dvěma návrhy. Zda postavit novou, moderní sportovní halu, a nebo rekonstruovat místní sokolovnu, která by se tak po rekonstrukci mohla vrátit ke svému původnímu poslání, tedy sportu. Co se týče haly, je vybrané místo v areálu Základní školy v Blatenské ulici a věnujeme se projektu a projektové dokumentaci. Počítáme také náklady spojené s případnou přeměnou sokolovny, kde je dnes prodejna nábytku. V sokolovně je totiž také velký sál se zázemím, který by rozhodně k účelům, pro které by měl sloužit, stačil. Rozhodující pro výběr budou rozpočty obou návrhů. Podle toho rozhodneme. Sportoviště ale v Horažďovicích rozhodně chceme a potřebujeme,“ dodal Buriánek.

I v Sušici chystají výstavbu nových sportovišť. „My za sportoviště považujeme i krytý bazén, který se letos začne stavět. Investujeme také do nového skateparku, který bude kvůli  výstavbě bazénu přemístěn do jiné lokality. Jinak si myslím, že Sušice je  do počtu dětských hřišť a hracích koutků nadstandardně vybavena, a to i, co se sportovišť týče. V minulých letech jsme do této oblasti investovali velké množství financí, a to jak z prostředků města, tak z různých dotací,“ potvrdil starosta Sušice Petr Mottl.

Také město Klatovy postaví nové hřiště. Tentokrát se dočkají děti ve spádové obci Habartice. „V Habarticích vznikne dětské hřiště s hracími prvky ještě v letošním roce. V Klatovech vzniklo za posledních deset let jedenáct hřišť, která stála zhruba osm milionů korun. Nejdražší hřiště v Klatovech stálo 1,4 milionu korun a nejlevnější zhruba 700 tisíc korun. Proto budeme v letošním roce pouze obměňovat poškozené a nebo nevyhovující herní prvky,“ informoval ředitel  Technických služeb města Klatov Peter Pošefka.