Nic na tom nemění ani to, že se stále zvyšuje zájem o umisťování dětí již od dvou let. V Horažďovicích dokonce mají raritu, kterou je speciální třída právě pro ně a je zcela naplněna.

V mateřských školách v Klatovech, v Lubech a Kalu je kapacita stanovena pro 854 dětí. Ovlivňuje ji také počet individuálně integrovaných dětí, kdy se za každé dítě s potřebou podpůrných opatření třetího až pátého stupně snižuje počet dětí na třídě o jedno až o dvě. „Celkový počet volných míst, které má mateřská škola k dispozici pro příští školní rok, je 213. Nejsou však známy přesné počty odkladů školní docházky a počty integrovaných dětí pro příští školní rok. Přesnou kapacitu budeme moci stanovit až po zápisu a uzavření všech vyšetření ve specializovaných pracovištích. Částečnou rezervu si ponecháme pro děti, které musí plnit povinnou předškolní docházku a do Klatov se přistěhují během školního roku,“ uvedla ředitelka klatovských školek Jitka Luňáková, která dodala, že rodiče mají zájem i o umístění již dvouletých dětí, ale zde se rozhodují podle toho, zda mají volnou kapacitu. „Podle stanovených kritérií budou přednostně přijímány děti předškolní, děti čtyřleté a tříleté s trvalým bydlištěm v Klatovech a spádových obcích,“ dodala Luňáková.

Nabourané auto.
Nákladní vůz naboural jiné auto a ujel, policie po něm pátrá

Podobné je to i v Sušici, ani tam nemají problémy s umisťováním dětí. „I teď před koncem roku máme nějaká volná místa, takže kdyby přišla maminka, že chce umístit dítě, tak jí vyhovíme. Nejsme tedy úplně na špici. Pro další školní rok, pokud se nám podaří udržet všech osm tříd, počítáme, že bychom mohli přijmout až 70 dětí,“ sdělila ředitelka MŠ Sušice, Smetanova Jaroslava Holečková.

Co se týče dvouletých dětí, tak je to stejné jako v Klatovech „Přihlížíme k tomu, jak máme plnou kapacitu třídy, protože ji musíme také personálně zabezpečit. Pokud je tedy potřeba, umisťujeme i děti mladší tří let,“ doplnila Holečková.

Zcela jiná situace je ale v horažďovické školce Na Paloučku. „Kapacitu máme plnou, ale zatím nám to vždy vyšlo akorát. Letos budeme moci přijmout 39 dětí. Máme také speciální třídu pro dvouleté děti, kterých máme 15. Ze strany rodičů je obrovský zájem, máme třídu celoročně úplně plnou. Kdybychom měli kapacitu ještě větší, tak ji určitě naplníme, ale bohužel už se nám jinam nevejdou,“ řekla ředitelka školky Jitka Černá.

Termíny zápisů do MŠKlatovy – 3. května od 8 do 17 hodin v jednotlivých školkách
Sušice – 2. května od 8 do 16 hodin v MŠ Smetanova i MŠ Tylova
Horažďovice – 3. května od 13 do 16.30 v MŠ Na Paloučku a od 13 do 17 hodin v Křesťanské MŠ Duha

Lucerna v podání bolešinských ochotníků
Jubilejní Lucernu uvidí v neděli klatovští diváci