„Konkrétně jde o 20 pacientů a 9 zaměstnanců. Všichni pozitivně testovaní zaměstnanci jsou v domácí karanténě. Všichni pozitivně testovaní pacienti jsou i nadále bezpříznakoví, tedy neprojevují se u nich žádné zdravotní komplikace související s nákazou. Nikdo nemusel být transportován do nemocnice akutní péče," uvedl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

V nemocnici platí i nadále všechna již zavedená opatření, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy uvnitř i vně nemocnice. „Samozřejmě došlo k uzavření areálu včetně zákazu návštěv, došlo k izolaci pacientů, je omezen příjem a propouštění pacientů, zavedla se personální opatření ve smyslu, že nakažení zaměstnanci jsou v domácí karanténě a k pacientům mají přístup jen negativně testovaní zdravotníci a ti pracují v oddělených týmech. Personál dále používá vyšší stupeň ochrany než dosud, to znamená respirátory, ochranné brýle či štíty, jednorázové rukavice a provádí se daleko intenzivněji dezinfekce všech prostor nemocnice,“ sdělil mluvčí.

Situaci, která v nemocnici nastala, sleduje i vedení radnice, ale prozatím nechystá žádná mimořádná opatření ve městě. „Jsme v každodenním kontaktu s ředitelem nemocnice, který nás informuje o stavu, jaký tam je. Bohužel hygienická stanice sdělovala jiná čísla, než která jsou. Všichni jsou bezpříznakoví, nemocnice vše zvládá bez problémů, vše řeší a reguluje. Hygiena trasuje, tak uvidíme, co z toho vyplyne. Zatím neplánujeme rušení akcí ani nenařizujeme nějaká opatření. Pokud přijde nařízení z hygieny, tak je samozřejmě zavedeme,“ řekl Deníku starosta Horažďovic Michael Forman s tím, že vydali určitá doporučení, aby lidé dodržovali odstupy, nosili roušky,používali desinfekci. Zatím jde ale jen o doporučení, ne povinnost.