Jak byste představil systému EURES?

Po připojení České republiky k Evropské unii jsme se stali rovněž součástí systému EURES, jehož základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Službu EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) nabízí subjekty veřejné služby zaměstnanosti a vybraní tzv. „sociální partneři“, mezi které patří právě i Okresní hospodářská komora v Klatovech, všech 27 členských států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dohodu o účasti v síti EURES má i Švýcarsko. Celý systém EURES je řízen příslušnými orgány Evropské komise.

Čím se EURES zabývá?

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné pracovníkům, uchazečům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování všech služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze zveřejněné na EURES - evropském portálu pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech práce v České republice a nově také na Okresní hospodářské komoře v Klatovech.

Co je hlavním cílem?

Naším hlavním cílem v současné době je pomáhat lidem a firmám při hledání práce v rámci Evropy, a to ve třech oblastech. První oblastí je zprostředkování práce pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů hledají práci v zahraničí. U některých je to chuť vyzkoušet něco nového, získat pracovní zkušenosti v zahraničí apod. Nejčastěji však jde o ty, kteří v současné době nemohou v České republice najít vhodnou pracovní příležitost. Další oblastí, které se věnujeme, je oblast podpory řemesel a učňovského školství. V této oblasti se snažíme především podpořit motivaci žáků základních škol pro volbu řemesla jako svého budoucího povolání. Žákům a absolventům středních odborných škol a učilišť pak chceme pomáhat při hledání jejich pracovního uplatnění. Třetí oblastí, kterou se EURES zabývá, je i podpora malých a středních podniků při nabídce jejich služeb v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru.

Jaké jsou ohlasy na tuto službu? Je o ni zájem?

Zájem o služby EURES vzrostl především po 1. květnu 2011, kdy padla veškerá „ochranná opatření“ v souvislosti s volným pohybem osob a služeb, která byla vůči České republice uplatňována některými členskými státy EU, např. Německem a Rakouskem. V současné době vyhledá naše služby přibližně 15 lidí týdně. Od 1. května letošního roku jsme při hledání práce poskytli pomoc zhruba dvěma stovkám lidí především z okresů Klatovy, Domažlice a Plzeň-jih.

Ovlivňuje vaše aktivity skutečnost, že jsou Klatovy a Domažlice příhraničními okresy?

Ano a to podstatně. V rámci sítě EURES ještě existují tzv. EURES -T regiony, přičemž právě Klatovy a Domažlice spadají do regionu „Čechy-Bavorsko“. V rámci přeshraničních aktivit velmi těsně spolupracujeme právě s pracovními úřady v Regenu, Chamu, Deggendorfu, Schwandorfu a Weidenu, dále se středními odbornými školami, například s Volkshochschule Regen, Staatliche Fachschule Regen, Wirtschaftsförderung gesellschaft v Chamu a dalšími. Společně sestavujeme nabídky volných pracovních míst a podílíme se na pořádání akcí zaměřených na téma volný pohyb osob, pracovních sil, zboží a služeb.

Komu byste tyto služby doporučil?

Všem, kteří hledají své uplatnění na evropském pracovním trhu a chtějí mít jistotu, že naleznou slušnou práci a že budou za svoji práci dostávat adekvátní mzdu podle zákonných tarifů platných pro daný obor, všem, kteří chtějí získat nové zkušenosti a mnohdy i zvýšit svoji odbornou kvalifikaci. Služeb systému EURES mohou rovněž využívat absolventi středních škol, odborných učilišť i vysokých škol ať už při hledání dlouhodobějších brigád či svých prvních pracovních míst. Všichni tito zájemci se na nás mohou obrátit a my jim rádi při jejich hledání pomůžeme. Stačí nás kontaktovat na adrese infoeures@ohkklatovy.cz. Přehled aktuálních volných pozic přímo ve Spolkové republice Německo mohou případní zájemci najít také na www.ohkklatovy.cz.