„Byla zastřelena omylem kulkou amerického vojáka a omluvy ze strany představitelů USA se dostalo rodině až po 74 letech díky intervenci Emila Kintzla a jeho jednoho díla pořadu Zmizelá Šumava,“ uvedl Marek Vaníček z Klubu 3. armády v Klatovech, jehož zástupci se pietního aktu zúčastnili společně s bratrem Marušky, zástupkyní americké ambasády, starostou Hlavňovic, Junáky z Hlavňovic, žáky ze základní školy z Hlavňovic, zástupci klubu vojenské historie, 4.obrněné brigády Prácheňsko a široké veřejnosti.

Jako každý rok, tak i letos si v Horažďovicích 6. května připomněli osvobození města americkou armádou.
FOTO: U památníku položili věnce