Město Klatovy mělo jako jedno ze svých základních privilegií i právo hrdelní, takže mohl městský soud soudit občany města a udělovat jim různé tresty. Od těch potupných typu přivázání k pranýři nebo veřejného mrskání až k těm nejtvrdším, jako byly popravy.
Město Klatovy jako jedno z mála měst v regionu mělo svého vlastního kata, perličkou bylo, že oficiálně mělo město Klatovy na pozici městského kata i dámu, ovšem popravy za ní vykonával její syn. Další perličkou bylo to, že kat v Klatovech zas tolik práce neměl, a tak byl zapůjčován do okolních měst a do okolních panství.

Nejstarší doklady o tom, že klatovští museli nahánět zločince, pocházejí už ze 14. století. Souvisely s rozvojem obchodu a živností. Klatovští měšťané zjistili, že na přístupových cestách k městu Klatovy funguje několik tlup lapků a loupežníků, kteří nemilosrdným způsobem okrádají obchodníky jedoucí do Klatov a nebo klatovské měšťany, kteří vyrážejí na trh někam do okolí.
Je zajímavé, že drtivou většinu těchto band loupežníků vedly nižší šlechtici z okolních tvrzí. Mezi nejvyhlášenější a nejnebezpečnější lapky v tu dobu patřili bratři z rodu Tukléřů z Tuklek (Tukleky jsou zaniklá středověká vesnice, která stávala u dnešní obce Makov), ale i příslušníci rozsáhlého rodu Švihovských z Rýzmberku. Tato drobná šlechta dokonce vybudovala celou síť loupežnických skupin, které systematicky sledovaly provoz na všech cestách, jež z Klatov vedly. Na nich přepadávaly kupce. Jako základny jim sloužily některé drobné tvrze. Mimo již zmíněných Tuklek, to byl hrad Skála u Přeštic. Dalším významným místem, odkud pořádaly své loupežnické nájezdy, byl hrádek Komošín u Dolan a nebo sídlo Těšinice, které stálo nedaleko obce Kamýk nad Švihovem.
Když jejich řádění došlo do neúnosné míry, vypravilo proti nim město Klatovy trestnou výpravu. Někteří z loupežníků byli chyceni a postaveni před soud. Z pramenů zjišťujeme, že všichni byli odsouzeni k smrti. Popravy se často prováděly různými potupnými způsoby. Zvláště šlechtici byli popravováni buď stětím tupým prknem, nebo oběšením.

Více si přečtete v Klatovském deníku 13. prosince 2012 na straně 2