„Setkání našich příznivců se v parku u restaurace Kolonáda koná 1. května již po jedenácté,“ říká předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Klatovech Jiří Bulka. S projevem vystoupil i poslanec Karel Šidlo, který za svá slova o odpovědnosti, krizi a nezaměstnanosti sklidil potlesk přítomných soudruhů a soudružek. K tomu všemu vyhrávala Oplova dechovka ze Sušice, nechybělo občerstvení, soutěže a propagační materiály strany k blížícím se volbám. Setkání skončilo v poledne.

V Habarticích u Klatov se v deset hodin dopoledne začali scházet pionýři, zdobily se alegorické vozy a nezapomnělo se ani na rakev s V.I. Leninem.

„Jsme parta recesistů která se snaží v naší obci dělat zábavu a legraci. Protože se blížil květen, rozhodli jsme se uspořádat průvod se vším, co k němu vždycky patřilo. Ne proto, abychom propagovali nějaké myšlenky, ale abychom se zasmáli a pobavili, i když ta doba tenkrát moc směšná nebyla,“ říká organizátor František Habarta.

„Myslím si, že celá vesnice se bavila. Akce přilákala skoro tři sta lidí. Z autobusové zastávky jsme udělali mauzoleum a před hospodou tribunu. Přednášely se básně a připraveny byly i vtipné projevy. Diváci i účastníci akce se do prvomájového průvodu a atmosféry vžili, a tak se skandovalo i tleskalo, bylo to dobré,“ svěřil další účastník Jiří Česák. I zde se podávalo občerstvení za lidové ceny – pivo za 2,50 Kč a guláš za 9 korun.