„Předmětem stavby je oprava povrchu silnice v celkové délce cca 1,5 km od křižovatky s Plzeňskou ulicí před okružní křižovatku na konci města ve směru na Plánici. Jde tedy o opravu v ulicích Dobrovského, Jiráskově a Plánické. V celém rozsahu úpravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev a položena nová ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby je sanace trhlin a podkladní vrstvy, úprava rozjezdů, úprava znaků inženýrských sítí, výměna šachtových poklopů a vodorovné dopravní značení,“ uvedl za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Jiří Velíšek.

Součástí stavby jsou také stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména chodců. Půjde o přestavbu stávajících přechodů pro chodce, doplnění míst pro přecházení, výstavbu ochranného ostrůvku, vymezení autobusových nástupišť a parkovacích stání či zřízení přejezdových prahů na parkoviště „Na Rybníčkách“ a veřejné osvětlení.

Ilustrační foto
Jelen Standa čeká na převoz do prezidentské obory

PARKOVÁNÍ

Město Klatovy se rovněž připojí k pracím a v koordinaci s Plzeňským krajem opraví své komunikace, které k silnici přiléhají. Půjde o parkovací stání, a to kolmé v Dobrovského ulici, kolmé pro osobní vozidla i autobusy v Jiráskově ulici a podélná stání v celé Plánické ulici. V Dobrovského ulici bude navíc stavebně upraven záliv pro autobusy s nástupištěm a přilehlým chodníkem. Stavebně budou upraveny též vjezdy na parkoviště před prodejnou ZKD a do lokality před hotelem Beránek na Rybníčkách.

PŘECHODY

Upraven bude i jeden z nejvíce vytížených přechodů pro pěší ve městě, a to u banky, který bude nasvícen a opatřen středovým ochranným ostrůvkem. „Nasvíceny budou i všechny přechody pro pěší přetínající silnici 2. třídy, nacházející se v celé délce úpravy. Stavební práce, které přispějí ke zlepšení přejíždění, bude mít i stávající vjezd k několika bytovým domům v místě pod Nuderovou ulicí v sídlišti Rozvoj. Odhad nákladů celé stavby činí 21 milionů korun, náklady pro město jsou odhadnuty na sedm milionů korun a budou plně hrazeny z rozpočtu investičních akcí,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Kryštof Michalik ze Sušice (3690 g, 51 cm) se narodil v klatovské porodnici 19. března 19.51 hodin. Rodiče Hanka a Robin přivítali očekávaného syna na svět společně. Doma na něj čekají Dominik (14) a Ondřej (12).
FOTO: Koukáme na svět

Práce v ulicích by měly začít začátkem dubna rekonstrukcí vodovodu a kanalizací, poté přijde na řadu komunikace s čímž bude spojené i omezení provozu. „Stavební práce potrvají do 3. července. Stavební práce budou probíhat po jednotlivých etapách s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti. Předpokládá se převážně částečné omezení provozu s případným svedením dopravy do jednoho pruhu,“ sdělil Velíšek.

Pro nákladní automobily bude stanovena objízdná trasa ulicí U Čedíku.