V rámci rekonstrukce Wolkerovy ulice budou upraveny dva přejezdové prahy. „Těmito úpravami bude dokončena akce, jejímž cílem je zklidnění automobilové dopravy v celé lokalitě, kde se nachází několik obytných a rodinných domů, mateřská školka, školní jídelna a ordinace praktických lékařů pomocí tzv. „Zóny 30“.

K již vybudovanému přejezdovému prahu na křižovatce ulic Masarykova, Wolkerova přibudou prahy na křižovatce ulic Masarykova, Vaňkova a naproti parkovišti v Koldinově ulici,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda. Vše by mělo být hotovo do 28. dubna.

Vše se bude dělat za úplné uzavírky částí komunikací dotčených stavbou.

VELKÉ OPRAVY

V současné době pokračují práce v Akátové ulici, která začaly již v minulém roce, ale firma je nestihla dokončit. Podobně jako se kompletně opravovala tato ulice, přijdou na řadu další ve stejné lokalitě. Tentokrát půjde o Lipovou, Studentskou a Jabloňovou. „Jde o rekonstrukci vodovodního a plynovodního řadu a celoplošnou opravu povrchu vozovek a chodníků v těchto ulicích. Dále úpravu ploch mezi garážemi a plochy pro odstavení vozidel v travnatém prostoru vedle mateřské školy,“ sdělil Kocfelda. V Lipové ulici potrvají práce do 6. srpna, ve Studentské od 15. května do 6. srpna a v Jabloňové od 15. května do 20. srpna. Práce budou provedeny za úplné uzavírky.

Někteří obyvatelé mají po loňské zkušenosti v Akátové ulici obavy, aby se vše stihlo včas. „Vím, že má město už plno velkých oprav za sebou, ale když pak vidíte, jaká firma může vyhrát výběrové řízení a pak nic nedělá, tak se obavy ukáží. Tak doufáme, že se to nestane. Jinak jsme rád, že se dostalo také na naši ulici,“ řekla jedna z obyvatelek zmiňované lokality Petra Jiříková.

Kompletní opravy jsou naplánovány také v části Školní ulice a jejím okolí. Tam půjde o rekonstrukci plynovodního řadu, opravu povrchu vozovek a chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení. Práce budou rozděleny do několika úseků, veškeré práce by tam měly být dokončeny do 26. července. I tam budou komunikace po dobu prací uzavřeny.

Celoplošné opravy chodníku a rekonstrukce veřejného osvětlení se dočkají lidé v Kvapilově ulici, kde práce potrvají přibližně do 14. května.
Zastupitelstvo města Klatov schválilo v rozpočtu na opravy komunikací pro letošní rok částku ve výši 25 milionů korun.