„Jako každým rokem i letos je podzim zejména ve znamení plánovaných rekonstrukcí, úprav a úklidů pod hnízdy čápů bílých. Touto činností se aktivně zabýváme již od roku 1994 a za tu dobu jsme upravovali, opravovali, stavěli a snižovali přes 180 hnízd a hnízdišť nejen v Plzeňském kraji, ale i v jiných koutech naší republiky. V Plzeňském a Karlovarském kraji se na těchto rekonstrukcích a ochraně hnízdišť čápů bílých výrazně a finančně spolupodílejí vždy místně příslušné krajské úřady a nebo jednotliví vlastníci nemovitostí či obce, ve kterých se hnízda nacházejí,“ informoval Makoň s tím, že v rámci projektu byly v těchto dnech čištěny střechy a okapy pod hnízdem čápů na kovárně v Merklíně a pekárně i Domu služeb v Dobřanech. Teď už se vše připravuje na přesun hnízda v Dražovicích, kde bude ve spolupráci s obcí přesunuto původní hnízdo ze sloupu elektrického vedení na návsi na nový stožár se speciální hnízdní podložkou a imitací rozestavěného hnízda.

„Čáp bílý patří do skupiny zvláště chráněných živočichů a užívá proto speciální zákonné ochrany. To samé platí i o jeho hnízdech. K jakémukoli zásahu musíte proto vlastnit speciální výjimku a souhlas příslušného orgánu ochrany přírody,“ upozornil Makoň.