,,V současné době chybí vychovatelé, asistenti i dětský psycholog. Co se týká poraden, musíme s dětmi jezdit do Strakonic a jen díky sponzorským darům můžeme toto dětem nabídnout. Pokud se nám stav zaměstnanců navýší, budeme moci poskytnout péči i dalším dětem, a tím jich více připravit pro život,“ řekla ředitelka domova Marie Kučerová.

O tom, že ,,tety“ věnují dětem spoustu péče a laskavosti svědčí i to, že děti, kteří už mají své rodiny se stále do domova vracejí alespoň na návštěvu, posílají fotky svých rodin a pravidelně každých pět let se setkávají v domově.

Dětský domov v Kašperských Horách je jedno z několika zařízení v České republice rodinného typu. Založen byl v roce 1956, v budově bývalé německé školy. V šedesátých letech tehdejší ředitel Jan Kučera začal spolupracovat s předními odborníky v oblasti dětské psychologie a od roku 1966 se toto zařízení stalo prvním dětským domovem rodinného typu. Bylo zde vytvořeno šest bytových jednotek pro děti různého věku. Nástupkyně Jana Kučera vytvořila odloučené pracoviště v Sušici. Vytvořila se jednotka pro starší děti, aby lépe zvládly přechod do zaměstnání a zároveň po dosažení věku osmnácti let získaly i ubytování. Podmínkou bylo samostatné hospodaření a docházka do zaměstnání.,,V roce 1992 došlo ke změně skupin. V Sušici vznikly dva cvičné byty a v roce 1999 ještě pobočka v Chanovicích, kde vznikla jedna skupina.V Kašperských Horách jsou v současné době dva tzv. cvičné byty, kde v každé skupině je šest až osm dětí. V roce 1994 byl spuštěn ,,experiment“ pro těhotné nezletilé matky, které našly útočiště v těchto skupinách. Mohou v klidu porodit dítě, starat se o něj a dostudovat. Věková hranice, kdy mohou ve skupinách zůstat je 26 let,“ uvedla Kučerová.

Dětský domov má pro své svěřence spoustu aktivit. Děti se účastní například projektu ,,Nejmilejší koncert“, což je přehlídka zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů. V domově mají country kroužek, sportovní kroužek. V rámci kulturního vzdělávání jsou pořádány každoročně zájezdy na divadelní představení, muzikály a děti se účastní předvánoční besídky, která je určena i pro veřejnost.

Lucie Kohoutová

Ilustrační foto.
Dlouhá Ves dokončí čistírnu odpadních vod a kanalizaci