Pane starosto, co se v posledním období u vás podařilo?

Já se do funkce starosty obce vrátil po zhruba tříleté přestávce, a tak jsem společně se zastupiteli ihned navázal na to, co jsem započal a nedokončil. V prvé řadě bylo naší snahou zachránit sbor dobrovolných hasičů, který se rozpadal. Rekonstruovala se tedy hasičská zbrojnice, koupila se hasičská auta Tatra 815 a Iveco Daily, která se za pomoci hasičů repasovala, postavilo se hasičské cvičiště a hasiči se znovu dali dohromady, stali se složkou, na kterou je spolehnutí a která se stará mimo jiné i o kulturní a společenský život obce. Pak jsme se pustili do hlavních dokumentů obce jako je územní plán. Zhruba devatenáct lidí totiž požádalo o změnu územního plánu, a tak na tomto budeme pracovat také proto, abychom zabránili výstavbě megalomanské elektrárny na biomasu. Dělalo se také zhodnocení technického stavu komunikací a dopravního značení, začali jsme pracovat na projektu kanalizace a čistírny odpadních vod.

Hodně jste investovali i do školy a školky…

V poslední době se skutečně hodně investovalo do školy a školky. V tom chceme pokračovat, protože škola i školka jsou prioritami naší obce. Snažíme se školu v Dlouhé Vsi udržet, a tak toto zařízení modernizujeme a opravujeme. Letos přijde například na řadu rekonstrukce osvětlení v tělocvičně a úprava teplé vody. Odstraníme staré bojlery na ohřev vody a vše napojíme na novou kotelnu, která byla postavena za 1,4 milionu korun. Kraj nám na tuto stavbu přispěl dotací ve výši 300 tisíc korun.

O jaké dotace letos žádáte?

Potřebujeme bezdrátový rozhlas, protože rozhlas v naší obci je už starý a téměř nefunkční. Dvakrát jsme už žádali o dotaci a neuspěli jsme. Proto doufáme, že uspějeme alespoň nyní. Chceme do Dlouhé Vsi také dovést cyklostezku, která by spojila naši obec se Sušicí. Jsme dohodnuti, že Sušice by zaplatila dvě třetiny nákladů a my jednu třetinu. Od této cyklostezky si slibujeme to, že do naší obce přivedeme další turisty. Peníze potřebujeme také na opravu kapličky, na hřiště u školy a v kempu. I na tyto akce máme podané žádosti o dotace.

Kemp je asi hodně populární, že?

Kemp je pro naši obec hodně důležitým zařízením. Ročně ho navštíví kolem tří tisíc návštěvníků, což je dobré pro zdejší podnikatele. Kemp se snažíme udržovat a modernizovat, aby se tam lidem líbilo a stále se k nám rádi vraceli. Letos jsme tam udělali novou kanalizaci, vybuduje se tam i nové dětské hřiště. Chceme, aby to tam fungovalo.

Do čeho jste museli v poslední době nejvíce investovat?

Největší akcí loňského roku bylo odstranění škod po povodních, které u nás nadělaly paseku. Z ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali dotaci 5 180 000 korun na opravu tří mostů a komunikace z Nového Městečka do Rajska a na Mouřenec. Částkou 1 700 000 korun přispěla obec ze svého rozpočtu, a tak se vše podařilo dát zase do pořádku. Další sumu 549 tisíc korun jsme dostali na víceúčelové hřiště, které se v tuto chvíli dokončuje a které bude otevřeno 1. května. Zapojili jsme se také do dvou projektů Mikroregionu Šumava západ, a to do projektu na zřízení informačního kiosku, webové kamery a propagace obce v televizním vysílání a do projektu Klidný region, který má řešit dopravní opatření spojená se snížením rychlosti motoristů v naší obci.

A co vás čeká v nejbližší době?

Co nás čeká? Pokračujeme v projektové dokumentaci na kanalizaci a čistírnu odpadních vod, což se v poslední době trošku zadrhlo. Doufáme ale, že se nám letos podaří získat stavební povolení a že se nám podaří získat peníze, protože jde o projekt za téměř sedmdesát milionů korun, který bez dotace nemůžeme ani začít. Potřebujeme nutně šatny pro sportovce, máme projekt, máme stavební povolení, schází finance. Prostě, všechno stojí peníze, kterých se obcím nedostává.