"Získali jsme dotaci z programu přeshraniční spolupráce, naším partnerem v tomto projektu je obce Neuschönau. Budeme mít muzeum dřevařství, dřevařskou naučnou stezku a venkovní expozici. Další expozice dřevařství vzniknou v rámci tohoto projektu i na Modravě a Neuschönau. Rozpočet naší části projektu je zhruba šestnáct milionů korun, dotace pokryje 90 procent," uvedla starostka Dlouhé Vsi Ivana Vítovcová. Muzeum dřevařství v Dlouhé Vsi bude stát na místě zbouraného kulturního domu mezi hlavní silnicí a fotbalovým hřištěm.

Exkurze v úpravně vody v Milencích.
FOTOGALERIE: Úpravna v Milencích čistí vodu už třicet let