V místním kostele Sv. Filipa a Jakuba se ten den světily a žehnaly jarní kočičky. Návštěvníci si neodnášeli jen větvičky, ale hlavně krásný a sváteční zážitek z koncertu sboru Svatobor ze Sušice, který počtem třicet pět členů převýšil množství přítomných návštěvníků a potěšil je svým krásným zpěvem. Všichni je za jejich výkon odměnili velkým potleskem.

K malé návštěvnosti zřejmě přispělo i studené dubnové počasí. ,,V kostele i na tržišti opravdu bylo vidět spíš lidi z okolních vesnic i Sušice, než místní, kterým se zřejmě nechtělo ven z vyhřátého domova. Tak snad bude za rok příjemnější počasí a návštěvníků přijde víc. Máme zde stánky s krásnými ručně vyráběnými hrnečky, jarně laděnými zápichy do váz i do květníků, šitými ptáčky, pletenými šálami, bižuterií, nebo suchými květinovými vazbami a drátovaná vejce,“ řekla jedna z organizátorů Marie Bubeníková.

Návštěvníkům tady nechyběl ani stánek s domácím moštem nebo občerstvením. V tomto chladném počasí všem přišel velmi vhod kelímek s čajem, kávou a grogem, který dostal každý příchozí. ,,Členky spolku Živá obec napekly pro tuto příležitost sladké i slané pohoštění a bylo na každém, co a kolik si dobrot na tácek nabere. Za organizátory také chci poděkovat pěveckému sboru Svatobor a budeme se těšit příští rok i na ostatní, kteří nepřišli,“ dodala Marie Bubeníková.