„V polovině roku 2018 jsme se jako parta milovníků starých památek Dlouhé Vsi na Šumavě rozhodli udělat něco pro unikátní nástroj z dílny Vojtěcha Schreirera, varhany pocházející přibližně z roku 1780. Toto mistrovské dílo je takřka v původním barokním stavu, bez velkých zásahů do jeho vzhledu nebo dalších úprav, a v tom tkví jejich hodnota pro další uchování. Bohužel, již velmi dlouho nehrají, začal je ničit červotoč. Pomalu odpadávají jednotlivé píšťaly, rozsypaly se měchy, a pokud se má tato vzácná památka zachránit, je to třeba udělat co nejdříve. Chceme zabránit úplnému zničení tohoto nástroje, aby mohl opět hrát nejen při mších, ale i dalších akcích pro veřejnost v kostele,“ uvedla za Spolek Živá obec Marie Bubeníková.

Zdeněk Z. u klatovského soudu.
Smrtelná nehoda na Bukováku skončila u klatovského soudu peněžitým trestem

Varhany již viděli varhanáři, kteří by opravu provedli, i organolog a připravili plán oprav i rozpočet. Ten přesahuje možnosti spolku i tamní církve, neboť jde o poměrně malou obec. Předběžný odhad zněl dva miliony korun. „Víme, že to není jednoduché, několika akcemi jsme vybrali částku přes 100 000 korun, ale vše zbrzdil covid, a proto jsme se rozhodli požádat tímto způsobem veřejnost o pomoc,“ poznamenala Bubeníková.

Dle varhanáře je nástroj v kostele pěkným dílem barokního varhanářství. Je téměř v původním stavu, především dispozičně v nezměněné podobě. „Mám o tento nástroj upřímné obavy, červotoč dřevěné materiály postupně ničí a především u píšťal tento proces povede k nevratné ztrátě autentické zvukové hodnoty nástroje. Tomuto ještě lze zabránit včasným restaurátorským zásahem. Doporučuji nástroj restaurovat, ať už postupně, nebo celkově, tak aby tento nástroj byl uchován pro další generace a nedošlo k zániku, vznikla by tak nenahraditelná škoda,“ ohodnotil varhanář.

Slunečná sobota vykázala do Českého lesa desítky turistů.
Prohlédněte si bývalou vojenskou hlásku Havran z ptačí perspektivy

Jakmile bude vybrána částka potřebná k rozebrání nástroje a následnému převezení k ošetření od červotoče, bude tím oficiálně zahájena celková oprava. Může to trvat několik let, ale mistrovské dílo bude zachráněno pro další generace.

Odkaz na sbírku zde