„V současné době je montessori a klasické předškolní vzdělávání v poměru 60 : 40 ve prospěch montessori metody. Musíme prvky zavádět postupně, protože to vyžaduje kromě vzdělání pedagogů také výměnu pomůcek a uspořádání prostředí ve třídě. Každý rok tak něco přidáme a ubereme klasiku. Jedinečná je montessori metoda v tom, že plně využívá senzitivní fáze vývoje dítěte,“ řekla ředitelka školky Petra Šlajchová.

Dle jejích slov je montessori výuka metodická, má vysoký stupeň řádu a nepodporuje chaos, ale individualitu dítěte a svobodu rozhodování. Děti jsou vedené k samostatnosti. „Ve školkách někdy bývá problém, že děti nejsou schopné se dohodnout, čí která hračka je. V montessori je tohle vyřešené formou ohraničeného prostoru. Děti využívají obdélníkových koberečků, což je jejich prostor, na který si přinesou svoji vybranou hračku. Ta je v celé školce jen jedna, nemáme nic dvakrát. To je kvůli tomu, aby byly děti nucené respektovat toho druhého, jeho prostor a umět vyčkat, až hračku vrátí. Tohle se učíme zážitkovými metodami v září celý měsíc,“ popsala jeden z rozdílů proti běžné výuce ve školkách ředitelka s tím, že jim vymizely jakékoliv konflikty o hračky.

Kaple sv. Markéty a rozhledna v Dlažově.
Rozhledna v Dlažově je hojně navštěvovaná. Páry tam umisťují i originální zámky

Podobné je to i s aktivitami u stolů, kdy děti mají vše na jednom tácku – opět v ohraničeném prostoru a i na stole mají opět obdélníkovou podložku. Spolužáci se mohou domlouvat, zda si budou hrát spolu nebo si mohou něco půjčit, ale musí komunikovat a respektovat rozhodnutí.

Každou aktivitu učitelka dětem předvede velmi zpomaleně, aby si dítě bylo schopné ji zapamatovat, učí se tak i správný postup, jak s věcmi zacházet. „Hodně jsme zaměřený na praktické činnosti rukama, aktivity jsou rozdělené do různých oblastí. Například praktický život, kde je retro umývání rukou, máme skutečné předměty, které jsou k tomu potřeba, děti se naučí postup a ten dodržují, když rozlijí vodu, tak ví, že se musí vytřít, na to mají další pomůcky. Další je nácvik zametání, koupání miminka, zatloukání, přesívání, umývání sochy, zalévání květin a další. Hlavní je dítě zaujmout a nalákat ho k aktivitě a ona ho poté baví,“ sdělila ředitelka a dodala, že unikátním je ticho ve třídě, kdy děti nedělají kravál, jak to bývá někdy běžné.

Školka se také zaměřuje na takové oblasti jako jazyk, smysly, matematika, svět, člověk, oblékání, povolání a podobně. „Děláme si záznamy, co si děti vybírají, jak jim to jde, takže máme přehled a víme, na co se více zaměřuje,“ poznamenala ředitelka.

Mateřskou školu v Dlažově navštěvuje 28 dětí, ale zájem je ještě větší. „Především letos se nám hlásí hodně dětí, asi se informace o naší metodě rozkřikly. Do budoucna je plán, že by se mohla ještě trochu rozšířit pro kapacitu 30 dětí, byly by tak dvě třídy. Zažádala jsem si o rekonstrukci koupelny, pokud by se podařilo přidat toalety a vyřešit prostor, tak by nám to mohla hygiena povolit,“ dodala Šlajchová.

Zápis do MŠ je od 9. do 13. května.

Oslava dětské skupiny Benjamínek v Klatovech.
Dětská skupina Benjamínek oslavila čtvrté narozeniny divadlem