Z pozvaných pěti rodičů s dětmi se jedni odstěhovali, a tak v úterý 17. října odpoledne přišli do renesančního sálu tři chlapci a jedna holčička Emma Stuiberová z Děpoltic.

„Nejmladší Vojtíšek Stuiber z Dešenic se narodil teprve před měsícem. Dominika Strnada z Milenců držel tatínek za ruce a malý si k zápisu do knihy občánků již vykračoval a Patrika Zvěřinu přinesla v náručí maminka,“ uvedla kronikářka Dešenice Eva Kratochvílová.

Školáci z tamní školy přednesli pásmo básniček. Starostka městyse Lenka Sýkorová zdůraznila význam tohoto slavnostního uvítání. Oficiálně děti přivítala a popřála maminkám a tatínkům úspěchy ve výchově malých človíčků. Rodiče se podepsali do pamětní knihy, miminka dostala pamětní list a krabičku s malým zlatým přívěskem, každá maminka květinu.